Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

IATI Monday Business Meeting we Wrocławiu

Zapraszamy na siódme spotkanie  IATI Monday Business Meeting, które tym razem odbędzie się we Wrocławiu.

Tematem spotkania organizowanego w ramach IATI przez Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej oraz Wrocławskie Centrum Transferu Technologii będzie współpraca przedsiębiorstw ze środowiskiem naukowym. Przedstawione zostaną m.in. możliwości wspólnej realizacji projektów badawczych w zakresie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (ICT).

Spotkanie odbędzie się 19 czerwca 2017 r. w bud. D-21 Politechniki Wrocławskiej (sala 007) w godz. od 12.00 do 14.00. Rejestracja uczestników prowadzona jest do 13 czerwca.

Więcej informacji na temat wydarzenia można uzyskać na stronie: http://iati.pl/iati-monday-business-meeting-ict-19-czerwca-2017-r/

Zapraszamy!

Instytut Autostrada Technologii i Innowacji (IATI) to konsorcjum stworzone z myślą o zintegrowaniu prac naukowo-badawczych prowadzonych przez uczelnie, niezależne instytuty badawcze i przedsiębiorstwa. Liderami przedsięwzięcia są Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie i Politechnika Wrocławska.

JW, 2017-06-02
  • Kompleksowy raport na temat chmury i cyberbezpieczeństwa

    Ukazał się raport „Chmura i cyberbezpieczeństwo wśród średnich i dużych firm oraz w sektorze GovTech w Polsce 2022”. Dokument powstał z inicjatywy polskich dostawców usług chmurowych, w tym WCSS.

  • AZON z Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju

    Projekt Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju.

  • Udaremniamy ataki

    Pracownicy Zespołu Bezpieczeństwa Informacji oraz Działu Utrzymania Sieci i Działu Usług Sieciowych Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej włączają się w walkę ze stronami wyłudzającymi dane: osobowe bądź uwierzytelniające dostęp do kont bankowych, pocztowych oraz innych serwisów WWW.