Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

18. nabór wniosków o granty PRACE

Rozpoczął się 18. nabór wniosków o granty obliczeniowe europejskiej infrastruktury badawczej PRACE. Zachęcamy do ubiegania się o przydział bezpłatnej mocy obliczeniowej na największych europejskich systemach obliczeniowych.

Informacje dotyczące naboru:

 • data otwarcia naboru: 04 września 2018 r.
 • data zamknięcia naboru: 30 października 2018 r., godz. 10.00
 • odpowiedź aplikantów na recenzję naukową: styczeń 2019 r.
 • ogłoszenie decyzji o przyznaniu alokacji: koniec marca 2019 r.
 • okres realizacji  grantu: 02.04.2019 r. - 01.04.2020 r.

W ramach grantu można otrzymać dostęp do następujących maszyn obliczeniowych:

- Joliot Curie SKL (GENCI@CEA, Francja) - 142 mln godz.

- Joliot Curie KNL (GENCI@CEA, Francja) - 101 mln godz.

- JUWELS (GCS@HLRS, Niemcy) - 70 mln godz.

- Marconi KNL (CINECA, Włochy) - 610 mln godz.

- Marconi Broadwell (CINECA, Włochy) - 36 mln godz.

- MareNostrum (BSC, Hiszpania) - 240 mln godz.

- Piz Daint (CSCS, Szwajcaria) - 510 mln godz.

- SuperMUC-NG (GCS@LRZ, Niemcy) - 125 mln godz.

* 0,5 % całkowitych zasobów obliczeniowych udostępnionych w tym naborze będzie przeznaczonych dla Centrów Doskonałości wyłonionych przez Komisję Europejską w ramach konkursu E-INFRA (Horyzont 2020).

** W naborze istnieje możliwość skorzystania z zasobów projektu European ICEI (Fenix Research Infrastructure), który jest obecnie w fazie pilotażowej.

Projekty mogą trwać 12 miesięcy (Single-year Projects) albo 24 lub 36 miesięcy (Multi-year Projects). Alokacja zostaje przyznana najpierw na 1 rok, z możliwością dalszego przedłużenia.

W ocenie wniosków będzie brana pod uwagę naukowa i techniczna jakość aplikacji. Należy składać projekty, które wykorzystują kod uprzednio przetestowany, dobrze skalowalny oraz zoptymalizowany pod architektury wielordzeniowe lub takie projekty, które wymagają zestawu symulacji wymagających bardzo dużej ilości procesorów CPU/GPU.

O dostęp do zasobów mogą ubiegać się naukowcy i pracownicy jednostek badawczych. Przedstawiciele przedsiębiorstw mogą aplikować, jeśli ich główna siedziba lub oddział zajmujący się działalnością naukowo-badawczą znajduje się na terenie Europy.

Wnioski należy składać on-line:

https://prace-peer-review.cines.fr

W razie problemów lub wątpliwości dotyczących zasobów lub formularzy aplikacyjnych zapraszamy do kontaktu z zespołem PRACE Peer Review: peer-review@prace-ri.eu lub z zespołem WCSS: prace-support@wcss.pl

Więcej informacji na temat naboru można znaleźć na stronie:

http://www.prace-ri.eu/prace-project-access/

JW, 2018-09-10
 • Zobacz, czym oddychasz w swojej okolicy

  Dane z 25 czujników powietrza przetwarzane na bieżąco. Aktualne informacje o jakości powietrza. Rusza portal, na którym w każdej chwili możesz sprawdzić, jaki jest poziom zanieczyszczeń blisko twojego domu, miejsca pracy, szkoły.

 • Udaremniamy ataki

  Pracownicy Zespołu Bezpieczeństwa Informacji oraz Działu Utrzymania Sieci i Działu Usług Sieciowych Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej włączają się w walkę ze stronami wyłudzającymi dane: osobowe bądź uwierzytelniające dostęp do kont bankowych, pocztowych oraz innych serwisów WWW.

 • Usługi WCSS z certyfikatem

  Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe otrzymało znak jakości Polska Chmura, potwierdzający najwyższy poziom i bezpieczeństwo świadczonych usług.