Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Electronic Structure Theory Workshop: Advanced Quantum Chemistry in Python

W dniach 23-25 września 2019 r. odbędzie się szkolenie: Electronic Structure
Theory Workshop: Advanced Quantum Chemistry in Python. Jego założeniem jest przedstawienie języka  Python jako łatwodostępnego i atrakcyjnego narzędzia przydatnego do poszerzania horyzontów pracy w dziedzinie chemii kwantowej.

Opis szkolenia:

 • Grupa docelowa:

- Pracownicy naukowi (chemia fizyczna / fizyka molekularna / bioinformatyka / inne).

- Doktoranci fizyki / chemii kwantowej  / bioinformatyki/inne.

- Studenci zaawansowani w dziedzinie chemii obliczeniowej.

 • Wstęp:

Wolny, również dla uczestników spoza uczelni.

 • Program:

W trakcie warsztatów zostanie omówionych kilka wybranych aspektów analizy struktury elektronowej prostych układów molekularnych: analizy populacyjne w oparciu o daną macierz gęstości, model Hartree'go-Focka, model oddziaływania konfiguracji z uwzględnieniem pojedynczych wzbudzeń. Tematem docelowym szkolenia będzie dynamika stanów wzbudzonych w oparciu o model trajectory surface hopping.

 • Materiały szkoleniowe:

- Ukończony kod do wszystkich projektów jako reference.

- Dokumentacja teorii oraz zadań + wskazówki.

- Szkic kodu jako punkt wyjściowy na szkoleniu dla uczestnika.

 • Przygotowanie:

- Uczestnicy muszą być zaznajomieni z materiałem teoretycznym sekcji szkolenia oraz ze strukturą kodu, który będzie omiawiany i opracowywany w trakcie szkolenia.

- Uczestnicy muszą być biegli w Pythonie i mieć doświadczenie w dziedzinie chemii obliczeniowej.

- Uczestnicy powinni przypomnieć sobie podstawowe aspekty programowania obiektowego w Pythonie.

- Wymagane jest przyniesienie własnych laptopów z zainstalowanym już oprogramowaniem.

 • Narzędzia:

- Psi4 electronic structure program (open-source, do ściągnięcia z repozytoriów platformy GitHub).

- Python 3, NumPy.

 • Termin:

23-25 września 2019 r.  (jedna sesja na dzień, maks. do 4 godzin), godzina do ustalenia w zależności od preferencji uczestników.

 • Miejsce:

Sala do ustalenia, w zależności od liczebności grupy.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia można znaleźć na stronie: https://github.com/globulion/qc-workshop#quantum-chemistry-workshop

Serdecznie zapraszamy!

JW, 2019-09-18
 • Kompleksowy raport na temat chmury i cyberbezpieczeństwa

  Ukazał się raport „Chmura i cyberbezpieczeństwo wśród średnich i dużych firm oraz w sektorze GovTech w Polsce 2022”. Dokument powstał z inicjatywy polskich dostawców usług chmurowych, w tym WCSS.

 • AZON z Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju

  Projekt Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju.

 • Udaremniamy ataki

  Pracownicy Zespołu Bezpieczeństwa Informacji oraz Działu Utrzymania Sieci i Działu Usług Sieciowych Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej włączają się w walkę ze stronami wyłudzającymi dane: osobowe bądź uwierzytelniające dostęp do kont bankowych, pocztowych oraz innych serwisów WWW.