Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Usługi WCSS z certyfikatem

Certyfikat został stworzony przez Polski Związek Ośrodków Przetwarzania Danych (Polish Data Center Associaton). Jest przyznawany dostawcom usług chmurowych, którzy swoje centra danych ulokowali na terenie Polski.

Znak potwierdza nie tylko rzetelność podmiotu, któremu został przyznany, ale także fakt, że respektuje on wartości promowane przez ośrodki zrzeszone w PDCA. Obok najwyższych standardów w zakresie jakości i bezpieczeństwa oferowanych rozwiązań informatycznych, do wartości tych należą także: gwarancja zgodności świadczonych usług z prawem polskim i unijnym, troska o tworzenie miejsc pracy dla rodzimych inżynierów i programistów oraz wspieranie krajowej gospodarki.

AAG, 2021-04-22
  • Kompleksowy raport na temat chmury i cyberbezpieczeństwa

    Ukazał się raport „Chmura i cyberbezpieczeństwo wśród średnich i dużych firm oraz w sektorze GovTech w Polsce 2022”. Dokument powstał z inicjatywy polskich dostawców usług chmurowych, w tym WCSS.

  • AZON z Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju

    Projekt Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju.

  • Udaremniamy ataki

    Pracownicy Zespołu Bezpieczeństwa Informacji oraz Działu Utrzymania Sieci i Działu Usług Sieciowych Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej włączają się w walkę ze stronami wyłudzającymi dane: osobowe bądź uwierzytelniające dostęp do kont bankowych, pocztowych oraz innych serwisów WWW.