Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Usługi WCSS z certyfikatem

Certyfikat został stworzony przez Polski Związek Ośrodków Przetwarzania Danych (Polish Data Center Associaton). Jest przyznawany dostawcom usług chmurowych, którzy swoje centra danych ulokowali na terenie Polski.

Znak potwierdza nie tylko rzetelność podmiotu, któremu został przyznany, ale także fakt, że respektuje on wartości promowane przez ośrodki zrzeszone w PDCA. Obok najwyższych standardów w zakresie jakości i bezpieczeństwa oferowanych rozwiązań informatycznych, do wartości tych należą także: gwarancja zgodności świadczonych usług z prawem polskim i unijnym, troska o tworzenie miejsc pracy dla rodzimych inżynierów i programistów oraz wspieranie krajowej gospodarki.

AAG, 2021-04-22
  • Projekt RegSOC - bezpieczeństwo cybernetyczne w zasięgu ręki. Zaproszenie na seminarium

    Zapraszamy Państwa na bezpłatne seminarium Projekt RegSOC bezpieczeństwo cybernetyczne w zasięgu ręki. Będzie ono podsumowaniem działań prowadzonych w ramach projektu Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego. Został on opracowany z myślą o podniesieniu bezpieczeństwa cyfrowego w sektorze publicznym.

  • Usługi WCSS z certyfikatem

    Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe otrzymało znak jakości Polska Chmura, potwierdzający najwyższy poziom i bezpieczeństwo świadczonych usług.

  • Człowiek WCSS w Radzie do Spraw Cyfryzacji

    Dr inż. Mateusz Tykierko, zastępca dyrektora Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego, został powołany przez Ministra Cyfryzacji do Rady do Spraw Cyfryzacji.