Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Usługi WCSS z certyfikatem

Certyfikat został stworzony przez Polski Związek Ośrodków Przetwarzania Danych (Polish Data Center Associaton). Jest przyznawany dostawcom usług chmurowych, którzy swoje centra danych ulokowali na terenie Polski.

Znak potwierdza nie tylko rzetelność podmiotu, któremu został przyznany, ale także fakt, że respektuje on wartości promowane przez ośrodki zrzeszone w PDCA. Obok najwyższych standardów w zakresie jakości i bezpieczeństwa oferowanych rozwiązań informatycznych, do wartości tych należą także: gwarancja zgodności świadczonych usług z prawem polskim i unijnym, troska o tworzenie miejsc pracy dla rodzimych inżynierów i programistów oraz wspieranie krajowej gospodarki.

AAG, 2021-04-22
  • Zobacz, czym oddychasz w swojej okolicy

    Dane z 25 czujników powietrza przetwarzane na bieżąco. Aktualne informacje o jakości powietrza. Rusza portal, na którym w każdej chwili możesz sprawdzić, jaki jest poziom zanieczyszczeń blisko twojego domu, miejsca pracy, szkoły.

  • Udaremniamy ataki

    Pracownicy Zespołu Bezpieczeństwa Informacji oraz Działu Utrzymania Sieci i Działu Usług Sieciowych Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej włączają się w walkę ze stronami wyłudzającymi dane: osobowe bądź uwierzytelniające dostęp do kont bankowych, pocztowych oraz innych serwisów WWW.

  • Usługi WCSS z certyfikatem

    Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe otrzymało znak jakości Polska Chmura, potwierdzający najwyższy poziom i bezpieczeństwo świadczonych usług.