Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

AZON z Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju

Projekt Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane innowacyjnym projektom technologicznym lub społecznym.

Nagroda została wręczona podczas 7. Forum Inteligentnego Rozwoju, na którym co roku wyróżniane są organizacje lub projekty mające wpływ na zrównoważony i inteligentny rozwój społeczeństwa i gospodarki. Doceniane są działania, które znacząco przyczyniają się do  podniesienia standardu życia społeczeństwa.

Projekt AZON 2.0 umożliwia cyfrowe udostępnienie zasobów mających duże znaczenie dla nauki i gospodarki, w tym danych nigdzie wcześniej niepublikowanych. Pozwala to na zwiększenie dostępności, poprawę jakości oraz poszerzenie możliwości ponownego wykorzystania zasobów nauki przez wiele grup odbiorców. WCSS realizuje w projekcie zadania związane z przygotowaniem systemu informacyjnego AZON 2.0.

JW, 2022-06-09
  • AZON z Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju

    Projekt Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju.

  • Udaremniamy ataki

    Pracownicy Zespołu Bezpieczeństwa Informacji oraz Działu Utrzymania Sieci i Działu Usług Sieciowych Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej włączają się w walkę ze stronami wyłudzającymi dane: osobowe bądź uwierzytelniające dostęp do kont bankowych, pocztowych oraz innych serwisów WWW.