Pożegnanie SUN1000
Nowoczesne technologie!
Klaster BEM
Łączymy ze światem!

Regulaminy

Regulamin usługi kangur

 1. Usługa Kangur daje użytkownikom możliwość zapisywania plików na serwerze. Po zapisaniu pliku, użytkownik otrzymuje link, przez który można pobrać plik z serwera, w dowolnym miejscu na świecie. Na serwerze można umieszczać pliki dowolnego typu z wyłączeniem plików o rozszerzeniu .exe oraz .bat.
 2.  Plik umieszczany jest na serwerze na określony czas (domyślnie 4 dni). Po upływie czasu (Data wygaśnięcia pliku) plik jest automatycznie usuwany z serwera.
 3. Użytkownik, chcąc udostępnić plik innej osobie, ma możliwość wskazania odbiorcy pliku - poprzez podanie jego adresu e-mail.
 4. Użytkownik ma możliwość usuwania plików umieszczonych na serwerze (po uprzednim zalogowaniu).
 5. Pliki umieszczone na serwerze są traktowane jako poufne. Usługa Kangur nie zawiera żadnych opcji wyszukiwania, pozwalających przeglądać pliki innych użytkowników.
 6.  Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje dane przechowywane na serwerze.
 7. Użytkownik kontroluje dane przez wygenerowanie linku oraz rozpowszechnianie go.
 8. Zabronione jest umieszczanie na serwerze plików:
  - będących przedmiotem praw autorskich, których dalsze rozpowszechnianie jest zabronione.
  - zawierających treści pornograficzne,
  - zawierających informacje zastrzeżone, poufne, tajne oraz ściśle tajne zgodnie z definicją ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 9. Wszystkie pliki przesyłane są na zasadzie prawa własności - użytkownicy odpowiedzialni są za ich treść.
 10. WCSS nie ponosi odpowiedzialności za utracenie danych przechowywanych na serwerze usługi kangur, bez względu na przyczynę ich utracenia.

Więcej ...

Zasady rejestracji i utrzymania domen w domenie *.wroc.pl

Etykieta sieciowa

Etykieta sieciowa zwana netykietą sieciową to zbiór zasad poprawnego, właściwego i przyzwoitego zachowania w Internecie.

Więcej ...

Użyteczne adresy

 • Projekt RegSOC - bezpieczeństwo cybernetyczne w zasięgu ręki. Zaproszenie na seminarium

  Zapraszamy Państwa na bezpłatne seminarium Projekt RegSOC bezpieczeństwo cybernetyczne w zasięgu ręki. Będzie ono podsumowaniem działań prowadzonych w ramach projektu Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego. Został on opracowany z myślą o podniesieniu bezpieczeństwa cyfrowego w sektorze publicznym.

 • Usługi WCSS z certyfikatem

  Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe otrzymało znak jakości Polska Chmura, potwierdzający najwyższy poziom i bezpieczeństwo świadczonych usług.

 • Fałszywe maile

  Przestrzegamy przed kampaniami informacyjnymi i phisingowymi, których celem jest weryfikacja bezpieczeństwa Państwa systemów komputerowych (a w rzeczywistości wykradnięcie lub zaszyfrowanie Państwa danych).

 • Fałszywe maile

  Przestrzegamy przed kampaniami informacyjnymi i phisingowymi, których celem jest weryfikacja bezpieczeństwa Państwa systemów komputerowych (a w rzeczywistości wykradnięcie lub zaszyfrowanie Państwa danych).