Pożegnanie SUN1000
Nowoczesne technologie!
Klaster BEM
Łączymy ze światem!

Bezpieczeństwo

Incydenty komputerowe

Incydent komputerowy to pojęcie  to odnosi się do niekorzystnych zdarzeń w systemach teleinformatycznych lub do zagrożenia wystąpienia takiego zdarzenia.
Przykłady incydentów obejmują m.in. utratą poufności danych, zakłócenie danych lub integralności systemu, lub zakłócenie / odmową dostępności, np. nieautoryzowane użycie konta innego użytkownika, nieautoryzowane użycie prawa dostępu oraz wprowadzanie złośliwych kodów, które niszczą informacje. Pojęcie incydent obejmuje następujące przykłady kategorii niekorzystnych zdarzeń: ataki kodów złośliwych (wirusy, konie trojańskie, robaki, skrypty używane przez crakerów / hackerów), nieautoryzowany dostęp do zasobów, nieautoryzowane wykorzystanie usług, odmowa / przerwanie wykonania usługi, nadużycia, szpiegostwo

Więcej ...

Infrastruktura Klucza Publicznego

Infrastruktura Klucza Publicznego (Public Key Infrastructure, PKI) jest jednym z rozwiązań organizacyjno-technicznych mających podwyższyć poziom bezpieczeństwa usług elektronicznych i zwiększyć zaufanie do operacji wykonywanych drogą elektroniczną.  Infrastrukturę Klucza Publicznego stanowi sieć zaufanych Urzędów Rejestracji, Urzędów Certyfikacji, opisane dokumentami Polityk Certyfikacji oraz Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego procedury oraz certyfikaty klucza publicznego, które stanowią istotę całego rozwiązania.

Więcej ...

Bezpieczne używanie poczty

W związku z powtarzającymi się incydentami, w rezultacie których zostają wykradzione hasła użytkowników, zespół administratorów WCSS przypomina podstawowe zasady bezpieczeństwa.

Więcej ...

Informacje o PIONIER PKI

Projekt wdrożenia infrastruktury klucza publicznego dla użytkowników sieci PIONIER miał na celu opracowanie struktury zaufanych centrów certyfikacji dla sieci PIONIER oraz opracowanie jednolitych procedur wystawiania certyfikatów.

Więcej ...

Informacje o certyfikatach TCS (TERENA)

TCS (ang. Terena Certificate Service) jest usługą dodatkową, dodaną do usługi przyłączenia do sieci PIONIER. Usługa pozyskiwania elektronicznych certyfikatów dotyczy tylko i wyłącznie instytucji uprawnionych, do których należą jednostki wiodące MAN i KDM oraz jednostki przyłączone do sieci PIONIER pośrednio poprzez sieci jednostek wiodących. Główna działalność instytucji uprawnionej musi być związana z badaniami lub edukacją, bądź polegać na współpracy lub działaniu na rzecz środowiska naukowo-badawczego.

Więcej ...

Użyteczne adresy

 • Projekt RegSOC - bezpieczeństwo cybernetyczne w zasięgu ręki. Zaproszenie na seminarium

  Zapraszamy Państwa na bezpłatne seminarium Projekt RegSOC bezpieczeństwo cybernetyczne w zasięgu ręki. Będzie ono podsumowaniem działań prowadzonych w ramach projektu Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego. Został on opracowany z myślą o podniesieniu bezpieczeństwa cyfrowego w sektorze publicznym.

 • Usługi WCSS z certyfikatem

  Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe otrzymało znak jakości Polska Chmura, potwierdzający najwyższy poziom i bezpieczeństwo świadczonych usług.

 • Fałszywe maile

  Przestrzegamy przed kampaniami informacyjnymi i phisingowymi, których celem jest weryfikacja bezpieczeństwa Państwa systemów komputerowych (a w rzeczywistości wykradnięcie lub zaszyfrowanie Państwa danych).

 • Fałszywe maile

  Przestrzegamy przed kampaniami informacyjnymi i phisingowymi, których celem jest weryfikacja bezpieczeństwa Państwa systemów komputerowych (a w rzeczywistości wykradnięcie lub zaszyfrowanie Państwa danych).