Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

PRACE

Partnership for Advanced Computing in Europe

Inicjatywa Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE) ma na celu dostarczenie naukowcom i inżynierom w Europie infrastruktury i usługi HPC o wydajności obliczeniowej rzędu PetaFlop/s i większej, porównywalnej z najlepszymi dostępnymi usługami tego typu na świecie.

Infrastruktura badawcza PRACE-RI (Research Infrastructure) budowana jest z pomocą kolejnych projektów europejskich, w pracach których uczestniczy WCSS: PRACE PP, PRACE-1IP, PRACE-2IP, PRACE-3IP, PRACE-4IP, PRACE-5IP oraz PRACE-6IP.

 

Do zarządzania budowaną infrastrukturą powołane zostało stowarzyszenie PRACE AISBL (fr. Association Internationale Sans But Lucratif), będące organizacją non-profit na prawie belgijskim.

Ideą przyświecającą działaniom inicjatywy PRACE jest wsparcie europejskiej nauki przez udostępnienie odpowiednio zaawansowanych usług obliczeniowych.

Więcej ...

PRACE - Second Implementation Phase

Projekt PRACE-2IP (Partnership for Advanced Computing in Europe 2nd Implementation Phase) to kontynuacja projektu PRACE-1IP. Trwał od 1 września 2011 do 31 sierpnia 2014 r. Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego (RI-283493).

WCSS brało udział w pracach grup roboczych:

 • WP2 Framework for Resource Interchange
 • WP3 Dissemination
 • WP6 European HPC Infrastructure Operation and Evolution
 • WP7 Scaling Applications for Tier-0 and Tier-1 Users
 • WP11 Prototyping
 • WP12 Novel Programming Techniques

Więcej ...

PRACE - First Iplementation Phase

Projekt PRACE-1IP (Partnership for Advanced Computing in Europe 1st Implementation Phase) to kontynuacja projektu PRACE PP. Trwał od 1 lipca 2010 do 30 czerwca 2012. Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego (RI-261557).

WCSS brało udział w pracach grup roboczych:

 • WP2 Evolution of the Research Infrastructure
 • WP3 Dissemination and Training
 • WP7 Enabling Petascale Applications: Efficient Use of Tier-0 Systems
 • WP9 Future Technologies

Więcej ...

PRACE - Preparatory Phase

PRACE PP (Partnership for Advanced Computing in Europe Preparatory Phase) był pierwszym z serii projektów mających na celu budowę europejskiej obliczeniowej infrastruktury badawczej PRACE-RI. Projekt był współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego (RI-211528). Realizacja projektu obejmowała szereg działań ujętych w pakiety robocze, realizowanych przez 2 lata, od 1 stycznia 2008 do końca 2009 r.

Więcej ...

PRACE - Third Implementation Phase

Projekt PRACE-3IP (Partnership for Advanced Computing in Europe 3rd Implementation Phase) to kontynuacja projektu PRACE-1IP i PRACE-2IP. Trwał od 1 lipca 2012 do 30 czerwca 2014 r. (zadania związane z PCP do 30 czerwca 2016 r.) Projekt rozwijał europejską infrastrukturę badawczą PRACE-RI. Był współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego (RI-312763).

WCSS brało udział w pracach grup roboczych:

 • WP2 Policies and Procedures
 • WP4 Training
 • WP6 Operations of the Distributed RI
 • WP7 Application Enabling and Support

Więcej ...

PRACE - Fourth Implementation Phase

Projekt PRACE-4IP (Partnership for Advanced Computing in Europe 4th Implementation Phase Project) to kontynuacja projektu PRACE-1IP, PRACE-2IP i PRACE-3IP. Trwał od 1 lutego 2015 r. do 31.12.2017 r. Projekt rozwijał europejską infrastrukturę badawczą PRACE-RI. Był współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Horizon 2020 oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

WCSS brał udział w pracach grup roboczych:

 • WP4 Training (Szkolenia)
 • WP5 HPC Commissioning and Prototyping (Prototypowanie i procedury zakupowe HPC)
 • WP7 Applications Enabling and Support (Wsparcie i dostosowanie aplikacji)

Więcej ...

PRACE - Fifth Implementation Phase

Projekt PRACE-5IP (Partnership for Advanced Computing in Europe 5th Implementation Phase Project) to kontynuacja projektu PRACE-1IP, PRACE-2IP, PRACE-3IP i PRACE-4IP. Trwał od 1.01.2017 r. do 30.04.2019 r. Projekt rozwijał europejską infrastrukturę badawczą PRACE-RI i był współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Horizon 2020.

WCSS brał udział w pracach grup roboczych:

 • WP5 HPC Commissioning and Prototyping (Prototyopowanie i procedury zakupowe HPC)
 • WP7 Applications Enabling and Support (Wsparcie i dostosowanie aplikacji)

Więcej ...

Publikacje PRACE

W ramach Inicjatywy PRACE powstaje szereg publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach oraz publikacji otwartych typu White Paper. Poniżej znajduje się lista publikacji, które zostały stworzone przy udziale kadry WCSS.

Więcej ...

PRACE - Sixth Implementation Phase

Projekt PRACE-6IP (Partnership for Advanced Computing in Europe 6th Implementation Phase Project) to kontynuacja projektu PRACE-1IP, PRACE-2IP, PRACE-3IP, PRACE-4IP i PRACE-5IP. Trwa od 1.05.2019 r. do 31.12.2021 r. Projekt rozwija europejską infrastrukturę badawczą PRACE-RI i jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Horizon 2020.

Więcej ...

 • AZON z Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju

  Projekt Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju.

 • Udaremniamy ataki

  Pracownicy Zespołu Bezpieczeństwa Informacji oraz Działu Utrzymania Sieci i Działu Usług Sieciowych Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej włączają się w walkę ze stronami wyłudzającymi dane: osobowe bądź uwierzytelniające dostęp do kont bankowych, pocztowych oraz innych serwisów WWW.