Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Więcej projektów

PIONIER PKI

Projekt "Wdrożenie infrastruktury klucza publicznego dla użytkowników sieci PIONIER" miał na celu opracowanie struktury zaufanych centrów certyfikacji dla sieci PIONIER oraz opracowanie jednolitych procedur wystawiania certyfikatów. W ramach projektu powstała usługa certyfikacji PIONIER PKI (opis, usługa).

Więcej ...

Alert Correlation Assessment and Reaction Module

ACARM-ng (Alert Correlation, Assessment and Reaction Module - new generation) jest systemem korelacji alertów bezpieczeństwa. Jego zadaniem jest gromadzenie i korelacja informacji przychodzących z komponentów IDS (Intrusion Detection System) zlokalizowanych w infrastrukturze sieciowej.

Celem tego systemu jest redukcja ilości informacji (logów), jakie muszą być przeglądane przez administratorów. System ACARM-ng pozwala na wyszukiwanie meta-informacji na podstawie raportowanych zdarzeń, umożliwia ciągłą pracę systemu, a jego użytkownikami są np. administratorzy systemu gridowego.

Więcej informacji: http://www.acarm.wcss.wroc.pl/

Więcej ...

CLUSTERIX

CLUSTERIX (national CLUSTER of LInuX systems) - projekt celowy polskich ośrodków obliczeniowych, współfinansowany przez MNiSW, realizowany w latach 2003–2005. Projekt dotyczył budowy produkcyjnego środowiska typu Grid złożonego z homogenicznych klastrów lokalnych, opartych na architekturze IA-64, zlokalizowanych w wielu geograficznie odległych ośrodkach. Celem projektu było przygotowanie systemu umożliwiającego zarządzanie i udostępnianie zasobów obliczeniowych, obsługę dynamicznie zmieniającej się wielkości i konfiguracji infrastruktury sprzętowej.

Więcej ...

SGIgrid

SGIgrid (Obliczenia wielkiej skali i wizualizacja do zastosowań w wirtualnym laboratorium z użyciem klastra SGI) - projekt celowy centrów obliczeniowych w Polsce, współfinansowany przez Komitet Badań Naukowych, realizowany w latach 2002-2005. Przedmiotem projektu było opracowanie koncepcji i implementacja nowoczesnych, szerokopasmowych usług zdalnego udostępniania kosztownych urządzeń laboratoryjnych, zapasowego centrum obliczeniowego oraz usługi zdalnej wizualizacji danych.

Więcej ...

LDAP

LDAP (Wdrożenie protokołu LDAP w akademicko-naukowych sieciach komputerowych w Polsce) - projekt celowy realizowany w latach 2001-2003 w ramach programu PIONIER, dofinansowany przez Komitet Badań Naukowych. Projekt postawił sobie za  zadanie upowszechnienie stosowania protokołu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) jako uniwersalnego narzędzia wspomagającego zarządzanie informacją w sieciach komputerowych. Projekt LDAP bazował na doświadczeniach zdobytych we wcześniejszym projekcie usługi katalogowej X.500., w którym LDAP był szeroko stosowany.

Więcej ...

POSITIF

Projekt POSITIF (Policy-based Security Tools and Framework) realizowany był w latach 2004-2007, współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach 6. Programu Ramowego. Projekt miał za zadanie stworzenie platformy bezpieczeństwa umożliwiającej zarządzanie infrastrukturą sieciową w sposób zautomatyzowany, niezależnie od typów urządzeń oraz oprogramowania.

Więcej ...

NASTEC

NASTEC (Building Trust in networking in Newly Associated States through the use of secure information society technologies) to projekt międzynarodowy, współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach 5. Programu Ramowego. W trakcie projektu powołano do życia europejską infrastrukturę klucza publicznego EuroPKI, w tym Polskie Centrum Certyfikacji EuroPKI, którego operatorem był WCSS.

Więcej ...

PROGRESS

PROGRESS (Polish Research on Grid Environment for SUN Servers) - projekt celowy finansowany przez Komitet Badań Naukowych oraz Sun Microsystems, realizowany w latach 2002-2003. Projekt miał na celu budowę infrastruktury typu Grid i przygotowanie środowiska, w którym można prowadzić obliczenia i eksperymenty naukowe w wygodny sposób. WCSS uczestniczył w latach 2003-2004 we wdrożeniu rozwiązań opracowanych w projekcie.

Więcej ...

  • AZON z Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju

    Projekt Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju.

  • Udaremniamy ataki

    Pracownicy Zespołu Bezpieczeństwa Informacji oraz Działu Utrzymania Sieci i Działu Usług Sieciowych Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej włączają się w walkę ze stronami wyłudzającymi dane: osobowe bądź uwierzytelniające dostęp do kont bankowych, pocztowych oraz innych serwisów WWW.