Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

PIONIER-LAB

PIONIER-LAB

PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur badawczych z Ekosystemami Innowacji realizowany jest z myślą o jednostkach badawczo-rozwojowych. Dzięki nowoczesnym laboratoriom i nowoczesnej infrastrukturze umożliwi prowadzenia badań w kluczowych obszarach z zakresu nowych technologii związanych z Internetem społecznościowym, bezpiecznym e-handlem oraz sieciami nowych generacji. Realizuje go konsorcjum składające się z 21 instytucji naukowych.

Więcej ...

  • AZON z Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju

    Projekt Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju.

  • Udaremniamy ataki

    Pracownicy Zespołu Bezpieczeństwa Informacji oraz Działu Utrzymania Sieci i Działu Usług Sieciowych Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej włączają się w walkę ze stronami wyłudzającymi dane: osobowe bądź uwierzytelniające dostęp do kont bankowych, pocztowych oraz innych serwisów WWW.