Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

PRACE - Preparatory Phase

Status: Zakończony

PRACE PP (Partnership for Advanced Computing in Europe Preparatory Phase) był pierwszym z serii projektów mających na celu budowę europejskiej obliczeniowej infrastruktury badawczej PRACE-RI. Projekt był współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego (RI-211528).

Realizacja projektu obejmowała szereg działań ujętych w pakiety robocze, realizowanych przez 2 lata, od 1 stycznia 2008 do końca 2009 r.

WCSS uczestniczyło w realizacji prac w zakresie zdefiniowania i utworzenia prawnej struktury organizacyjnej angażującej centra obliczeniowe, agencje budżetowe i społeczności użytkowników naukowych.

Podsumowanie

Kontakt

Agnieszka Kwiecień
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. (+48) 713202043
email: agnieszka.kwiecien@wcss.pl

  • AZON z Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju

    Projekt Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju.

  • Udaremniamy ataki

    Pracownicy Zespołu Bezpieczeństwa Informacji oraz Działu Utrzymania Sieci i Działu Usług Sieciowych Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej włączają się w walkę ze stronami wyłudzającymi dane: osobowe bądź uwierzytelniające dostęp do kont bankowych, pocztowych oraz innych serwisów WWW.