Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Platforma Obsługi Nauki PLATON - Etap I: Kontener usług wspólnych

Status: Projekt zakończony / Usługi dostępne

Platforma Obsługi Nauki PLATON to infrastruktura sprzętowa i programowa o zasięgu krajowym, budowana w ramach projektu PLATON. Projekt realizowały 22 jednostki będące jednocześnie członkami Konsorcjum PIONIER, w tym WCSS.

W wyniku projektu PLATON rozwinięta została krajowa infrastruktura teleinformatyczna nauki (sieć PIONIER) o aplikacje i usługi wspierające badania naukowe i prace rozwojowe polskich zespołów badawczych na rzecz innowacyjnej gospodarki. Zrealizowany został bezpośredni cel projektu, czyli wdrożenie nowoczesnych usług teleinformatycznych: wideokonferencji, eduroam, kampusowych, powszechnej archiwizacji, naukowej interaktywnej telewizji, i udostępnienie ich dla środowiska naukowego w Polsce.

Udostępnione usługi

I.    Usługi wideokonferencji realizowane na drodze budowy wysokiej jakości, bezpiecznego systemu wideokonferencyjnego w sieci PIONIER, który umożliwia zarówno połączenia punkt-punkt jak i połączenia pomiędzy wieloma lokalizacjami jednocześnie oraz zapewnia możliwość rejestracji poszczególnych wideokonferencji i ich odtworzenia.

II.    Usługi Eduroam to prosty i bezpieczny roaming osób ze środowiska nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce dzięki uruchomieniu we wszystkich sieciach MAN i centrach KDM wzorcowych bezpiecznych systemów dostępu do sieci bezprzewodowych.

III.   Usługi kampusowe zbudowane są w oparciu o innowacyjną strukturę obliczeniowo-usługową o zasięgu ogólnokrajowym, dostarczającą aplikacje na żądanie, zdolną zapewnić szerokiemu gronu użytkowników ze środowisk akademickich i badawczych elastyczny, skalowalny dostęp do specyficznych aplikacji, zarówno w systemie MS Windows, jak i Linux, z uwzględnieniem potrzeb określonych grup zawodowych w tych środowiskach.

IV.   Usługi powszechnej archiwizacji udostępniają w skali kraju funkcjonalności zdalnej archiwizacji i backupu danych w oparciu o ogólnopolską akademicką sieć naukową PIONIER. Usługa, zwiększająca ochronę danych w czasie rzeczywistym, jest jednym z elementów koniecznych do zwiększenia niezawodności funkcjonowania każdej jednostki, a skierowana została do środowiska akademickiego, w tym uczelni wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych oraz szpitali zależnych od uniwersytetów oraz akademii medycznych.

V.   Usługi naukowej interaktywnej telewizji HD to udostępnianie środowisku naukowemu krajowej platformt dystrybucji naukowej interaktywnej telewizji HD, oraz  dodatkowe usługi oparte o treści cyfrowe o wysokiej rozdzielczości dla edukacji, popularyzacji nauki i telemedycyny.
 

Kontakt

Jerzy Pankiewicz (koordynator w WCSS)
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. (+48) 713202355
email: jerzy.pankiewicz@wcss.pl

  • Kompleksowy raport na temat chmury i cyberbezpieczeństwa

    Ukazał się raport „Chmura i cyberbezpieczeństwo wśród średnich i dużych firm oraz w sektorze GovTech w Polsce 2022”. Dokument powstał z inicjatywy polskich dostawców usług chmurowych, w tym WCSS.

  • AZON z Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju

    Projekt Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju.

  • Udaremniamy ataki

    Pracownicy Zespołu Bezpieczeństwa Informacji oraz Działu Utrzymania Sieci i Działu Usług Sieciowych Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej włączają się w walkę ze stronami wyłudzającymi dane: osobowe bądź uwierzytelniające dostęp do kont bankowych, pocztowych oraz innych serwisów WWW.