Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Krajowy Magazyn Danych (KMD2)

Logo KMD2Status: Zakończony

Krajowy Magazyn Danych 2 (KMD2) jest projektem rozwojowym, nadzorowanym przez NCBiR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Okres jego realizacji przypadł na lata 2011-2013. W projekcie wzięło udział 10 polskich centrów superkomputerowych i jednostek MAN, a jego koordynatorem było Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Celem realizacji projektu KMD2 było opracowanie modelu funkcjonalnego oraz prototypu nowego, zaawansowanego systemu bezpiecznego przechowywania i współdzielenia danych oraz składowania kopii zapasowych i archiwalnych. System ten oparty jest na rozwiązaniach opracowanych w projekcie Krajowy Magazyn Danych (KMD) i wzbogacony został o dodatkowe funkcje niezawodności, bezpieczeństwa oraz skalowalności. Nowe funkcjonalności systemu dają możliwość jego wykorzystania zarówno przez duże jednostki korporacyjne jak i indywidualnych użytkowników, obsługiwanych przez dostawców usług internetowych (efekt skali, masowość usługi).

Główne zadania KMD2 to:

 • Umożliwienie składowania kopii zapasowych i przechowywanie długoterminowe danych archiwalnych;
 • Bezpieczne udostępnianie, współdzielenie i wymiana dużych plików;
 • Przechowywanie i bezpieczne udostępnianie on-line zbiorów cyfrowych dużych rozmiarów.

Projekt ukierunkowany był na:

 • Skalowalność;
 • Niezawodność;
 • Bezpieczeństwo.

Funkcjonalności, o jakie KMD2 poszerza system KMD obejmują:

 • Współdzielenie danych wewnątrz systemu KMD2 przez użytkowników;
 • Bezpieczne udostępnianie danych dla użytkowników zewnętrznych i bezpieczna publikacja danych w tzw. ograniczonym środowisku udostępniania i wymiany plików (sandbox);
 • Wersjonowanie danych, zarządzanie wersjami i prezentacja wersji plików;
 • Bezpieczne urządzenie kopiująco-szyfrujące – tzw. appliance, realizujące wydajną kryptografię (wspomaganą sprzętowo) a także funkcję współdzielenia danych wewnątrz organizacji.

Poza rozszerzeniami funkcjonalnymi (z punktu widzenia użytkownika systemu), w ramach KMD2 opracowano m.in. następujące mechanizmy i funkcje systemu:

 • Automatyczne szyfrowanie i kontrola integralności danych składowanych w systemie KMD2 po stronie użytkownika, realizowane przez odpowiedni interfejs systemu KMD2 lub urządzenie kopiująco-szyfrujące;
 • Elementy SLA, tj. definiowania i kontroli oraz wymuszania jakości usług.

 

Podsumowanie

 • Data rozpoczęcia: 2011
 • Data zakończenia: 2013
 • Finansowanie: NCBiR (nr NR02-0025-10/2011)
 • Koordynator: IChB PAN - PCSS
 • Strona informacyjna projektu: http://kmd.pcss.pl/

Kontakt

Bartłomiej Balcerek
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. (+48) 713202079
email: bartlomiej.balcerek@wcss.pl

 • AZON z Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju

  Projekt Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju.

 • Udaremniamy ataki

  Pracownicy Zespołu Bezpieczeństwa Informacji oraz Działu Utrzymania Sieci i Działu Usług Sieciowych Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej włączają się w walkę ze stronami wyłudzającymi dane: osobowe bądź uwierzytelniające dostęp do kont bankowych, pocztowych oraz innych serwisów WWW.