Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

European Grid Initiative

Logo EGIEuropean Grid Initiative (EGI) jest inicjatywą europejskich ośrodków obliczeniowych zaangażowanych w rozwijanie infrastruktury gridowej w Europie. Początki tej inicjatywy sięgają projektów EGEE (Enabling Grid for E-sciencE, EGEE I/II/III), realizowanych w latach 2004-2010. Projektem wspomagającym EGI był projekt EGI-InSPIRE, współfinansowany w ramach 7PR.

Do zarządzania infrastrukturą i usługami powołana została fundacja non-profit EGI.eu na prawie holenderskim.

WCSS udostępnia część zasobów w ramach infrastruktury EGI. Jako NGI (National Grid Initiative) z EGI stowarzyszona jest infrastruktura PL-Grid. Z zasobów EGI można skorzystać przystępując do jednej z Wirtualnych Organizacji (Virtual Organisation). Każda z wirtualnych organizacji ma przypisane określone zasoby gridow do wykorzystania. W WCSS mogą prowadzic obliczenia VO: atlas, alice, lhcb, cms, biomed, voce i vo.plgrid.pl.

Zobacz: usługi obliczeniowe.

Podsumowanie

Kontakt

Mateusz Tykierko
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. (+48) 713202032
email: mateusz.tykierko@wcss.pl