Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

PLGrid Plus

Status: Zakończony

Projekt PLGrid Plus (Dziedzinowo zorientowane usługi i zasoby infrastruktury PL-Grid dla wspomagania Polskiej Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej – PLGrid PLUS) jest kontynuacją projektu PL-Grid. Jego głównym celem było umożliwienie polskim środowiskom naukowym szerokiej współpracy o zasięgu krajowym i międzynarodowym w zakresie działalności w obszarze e-Science.

Najważniejszym zadaniem projektu było przygotowanie specyficznych środowisk obliczeniowych, w tym usług i rozbudowanej infrastruktury wraz z oprogramowaniem oraz dostosowanie ich do potrzeb różnych grup naukowców. Nowe usługi stanowią istotne rozszerzenie Infrastruktury PL-Grid budowanej w Polsce od 2008 roku.

Projekt uzyskał finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt został zrealizowany przez Konsorcjum PL-Grid, a był koordynowany przez ACK CYFRONET AGH.

WCSS koordynowało zadanie rozbudowy infrastruktury sprzętowej i było zaangażowane w działania operacyjne, zabezpieczanie infrastruktury, opracowanie i wytworzenie rozwiązań dla gridu dziedzinowego "Nanotechnologie", szkolenie i wsparcie użytkowników oraz poszerzanie oferty aplikacyjnej.

Podsumowanie

Kontakt

Mateusz Tykierko (kierownik)
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. (+48) 713202032
email: mateusz.tykierko@wcss.pl

Paweł Dziekoński (koordynator)
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. (+48) 713203795
email: pawel.dziekonski@wcss.pl

  • AZON z Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju

    Projekt Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju.

  • Udaremniamy ataki

    Pracownicy Zespołu Bezpieczeństwa Informacji oraz Działu Utrzymania Sieci i Działu Usług Sieciowych Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej włączają się w walkę ze stronami wyłudzającymi dane: osobowe bądź uwierzytelniające dostęp do kont bankowych, pocztowych oraz innych serwisów WWW.