Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

CLUSTERIX

Status: Zakończony

CLUSTERIX (national CLUSTER of LInuX systems) - projekt celowy polskich ośrodków obliczeniowych, współfinansowany przez MNiI, realizowany w latach 2003–2005. Projekt dotyczył budowy produkcyjnego środowiska typu Grid złożonego z homogenicznych klastrów lokalnych, opartych na architekturze IA-64, zlokalizowanych w wielu geograficznie odległych ośrodkach.

Celem projektu było przygotowanie systemu umożliwiającego zarządzanie i udostępnianie zasobów obliczeniowych, obsługę dynamicznie zmieniającej się wielkości i konfiguracji infrastruktury sprzętowej (z możliwością czasowego dołączania innych klastrów), jak również wykorzystanie usług oferowanych przez inne projekty powstałe w ramach prac skojarzonych z programem PIONIER.

Zadania:

 1. Opracowanie architektury gridu CLUSTERIX w odniesieniu do konkretnych wymagań użytkowników
 2. Budowa instalacji obliczeniowej
 3. Zarządzanie danymi
 4. Procedury dodania klastra lokalnego o dowolnej architekturze (64- lub 32-bitowej)
 5. Integracja brokera w systemie zarządzania zadaniami
 6. Realizacja zarządzania kontami użytkowników w środowisku rozproszonym
 7. Mechanizmy bezpieczeństwa w klastrze
 8. Zarządzanie zasobami sieciowymi
 9. Monitorowanie
 10. Opracowanie interfejsu dla użytkownika i administratora (tekstowy, graficzny, portalowy)
 11. Opracowanie narzędzi do automatycznej instalacji oraz zmiany konfiguracji na wszystkich węzłach w ramach całego klastra
 12. Wykorzystanie protokołu IPv6
 13. Dynamiczne równoważenie obciążenia, mechanizm punktów kontrolnych
 14. Dostosowanie aplikacji
 15. Nowe aplikacje testowe

WCSS brał udział w szeregu zadań, m.in. "Integracja brokera w systemie zarządzania zadaniami" oraz "Mechanizmy bezpieczeństwa w klastrze".

Partnerzy: Politechnika Białostocka, Politechnika Częstochowska, TASK, Politechnika Łódzka, LubMAN UMCS, ACK Cyfronet AGH, Uniwersytet Opolski, PCSS, Politechnika Szczecińska, Politechnika Warszawska, WCSS, Uniwersytet Zielonogórski.

Podsumowanie

Kontakt

Agnieszka Kwiecień
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. (+48) 713202043
email: agnieszka.kwiecien@wcss.pl

 • AZON z Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju

  Projekt Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju.

 • Udaremniamy ataki

  Pracownicy Zespołu Bezpieczeństwa Informacji oraz Działu Utrzymania Sieci i Działu Usług Sieciowych Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej włączają się w walkę ze stronami wyłudzającymi dane: osobowe bądź uwierzytelniające dostęp do kont bankowych, pocztowych oraz innych serwisów WWW.