Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

SGIgrid

Status: Zakończony

SGIgrid (Obliczenia wielkiej skali i wizualizacja do zastosowań w wirtualnym laboratorium z użyciem klastra SGI) - projekt celowy centrów obliczeniowych w Polsce, współfinansowany przez Komitet Badań Naukowych, realizowany w latach 2002-2005. Przedmiotem projektu było opracowanie koncepcji i implementacja nowoczesnych, szerokopasmowych usług zdalnego udostępniania kosztownych urządzeń laboratoryjnych, zapasowego centrum obliczeniowego oraz usługi zdalnej wizualizacji danych.

I etap: W etapie badawczo-rozwojowym zbudowana została minimalna instalacja pilotowa pozwalająca na przygotowanie usług-aplikacji do wdrożenia. Platformą sprzętową instalacji pilotowej był klaster komputerów SGI z procesorami MIPS oraz Intel przeznaczony do intensywnych obliczeń oraz ukierunkowany na zaawansowaną wizualizację. Prace dotyczyły istotnych aspektów technologii gridowych. W oparciu o strukturę warstwy pośredniej powstało wirtualne laboratorium, system równoległej wizualizacji i system zapasowego centrum obliczeniowego dla potrzeb IMGW.

II etap: Faza wdrożeniowa obejmowała poszerzenie infrastruktury sprzętowo-programowej do obsługi systemu laboratoriów wirtualnych (lokalizacje w Gdańsku, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu).

Zadania:

 • Z1.1 Opracowanie mechanizmów oraz polityki zarządzania klastrem SGI
 • Z1.2 Budowa instalacji pilotowej
 • Z1.3 Budowa systemu archiwizacji danych
 • Z2.1 Zdalny dostęp do bibliotek naukowych
 • Z2.2 Mechanizm punktów kontrolnych oraz migracja procesów dla procesorów IA-64
 • Z2.3 Zaawansowane narzędzia wizualizacyjne
 • Z2.4 Środowisko narzędziowe wspierające opracowywanie programów równoległych
 • Z3.1 Wirtualne laboratorium oraz teleimersja
 • Z3.2 Zastosowanie zapasowego centrum obliczeniowego
 • Z4  Udział w tworzeniu standardów dla środowiska typu Grid
 • Z5  Super-zarządca przewidujący czas wykonania zadania
 • Z6  Zarządzanie kontami Użytkowników wraz z rozliczaniem zasobów
 • Z7  Zaawansowany system bezpieczeństwa
 • Z8  Równoległa wizualizacja w obliczeniach wielkiej skali

WCSS uczestniczył w realizacji zadań 1.1, 1.2, 1.3, 2.3, 5 oraz 7.

Podsumowanie

 • Data rozpoczęcia: 1 grudnia 2002
 • Data zakończenia: faza I: 31 października 2004, faza II: 30 listopada 2005
 • Finansowanie: KBN (nr 6 T11 0052 2002 C/05836)
 • Koordynator: ACK Cyfronet AGH

Kontakt

Agnieszka Kwiecień
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. (+48) 713202043
email: agnieszka.kwiecien@wcss.pl

 • AZON z Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju

  Projekt Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju.

 • Udaremniamy ataki

  Pracownicy Zespołu Bezpieczeństwa Informacji oraz Działu Utrzymania Sieci i Działu Usług Sieciowych Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej włączają się w walkę ze stronami wyłudzającymi dane: osobowe bądź uwierzytelniające dostęp do kont bankowych, pocztowych oraz innych serwisów WWW.