Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

NASTEC

Status: Zakończony

NASTEC (Building Trust in networking in Newly Associated States through the use of secure information society technologies) to projekt międzynarodowy, współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach 5. Programu Ramowego. W trakcie projektu powołano do życia m.in. Polskie Centrum Certyfikacji EuroPKI, którego operatorem był WCSS. Struktura EuroPKI została zarejestrowana w repozytorium TERENA.

Polskie Centrum Certyfikacji EuroPKI występowało jako nadrzędny urząd certyfikacyjny w polskiej infrastrukturze EuroPKI. Jego zadaniem było poświadczanie swoim podpisem elektronicznym:

  • kluczy publicznych należących do urzędów certyfikacyjnych podporządkowanych polskiej infrastrukturze kluczy publicznych EuroPKI;
  • kluczy publicznych urzędów rejestracyjnych występujących w imieniu Polskiego Centrum Certyfikacji EuroPKI;
  • kluczy publicznych użytkowników końcowych.

Certyfikaty Polskiego Centrum Certyfikacji EuroPKI wydawane były wyłącznie osobom i instytucjom związanym ze środowiskiem naukowo-badawczym i akademickim oraz dla osób i instytucji zainteresowanych udziałem w inicjatywie EuroPKI. PCC EuroPKI działało w latach 2002-2010.

Partnerzy: WCSS PWr (Polska), Secude Sichereheitstechnologie Informationssysteme GMBH (Niemcy), Zavod Za Varnostne Tehnologije Informacijske Druzbe In Elektronsko Poslovanje (Słowenia), GMD - Forschungzentrum Informationstechnik GMBH (Niemcy), Universitatea Politehnica din Bucuresti  (Rumunia), Politecnico di Torino (Włochy).

Podsumowanie

  • Data rozpoczęcia: 1 czerwca 2001
  • Data zakończenia: 31 maja 2003
  • Finansowanie: 5PR KE (IST-2000-29556)
  • Koordynator: Zavod Za Varnostne Tehnologije Informacijske Druzbe In Elektronsko Poslovanje, Słowenia
  • Strona PCC EuroPKI: http://www.europki.pl (nieaktywna)
  • Strona infrastruktury EuroPKI: http://www.europki.org
  • Informacje o projekcie w systemie CORDIS

Kontakt

Agnieszka Kwiecień
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. (+48) 713202043
email: agnieszka.kwiecien@wcss.pl