Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

EGEE I/II/III

Status: Zakończony

EGEE (Enabling Grids for E-sciencE) - inicjatywa budowy infrastruktury gridowej realizowana w latach 2004-2010 w serii projektów międzynarodowych EGEE I, EGEE II oraz EGEE III. Inicjatywa miała na celu integrację dotychczas istniejących gridów krajowych, regionalnych oraz tematycznych i stworzenie ogólnoeuropejskiej infrastruktury dostępnej dla europejskiego środowiska naukowego. Infrastruktura zbudowana została w oparciu o europejską sieć naukową GEANT i rozwijana jest w ramach inicjatywy EGI i stowarzyszonych z nią projektów.

EGEE wywodzi się z dwóch dziedzin nauki wykorzystujących metody obliczeniowe: fizyki wysokich energii oraz nauk przyrodniczych, ale w końcowej fazie środowisko umożliwiało prowadzenie obliczeń z wielu innych dziedzin - od geologii po chemię teoretyczną.

W 2010 r. w gridzie dostępne były łącznie komputery z około 20 000 procesorów, około 5 petabajtów przestrzeni dyskowych, działało około 20 000 jednocześnie liczących się zadań obliczeniowych.

Podsumowanie EGEE I

 • Data rozpoczęcia: 1 kwietnia 2004
 • Data zakończenia: 31 marca 2006
 • Finansowanie: Komisja Europejska (INFSO-RI-508833), MNiI
 • Strona informacyjna projektu: http://egee1.eu-egee.org
 • Informacje o projekcie w systemie CORDIS

Podsumowanie EGEE II

 • Data rozpoczęcia: 1 kwietnia 2006
 • Data zakończenia: 30 kwietnia 2008
 • Finansowanie: Komisja Europejska (INFSO-RI-031688)
 • Strona informacyjna projektu: http://public.eu-egee.org
 • Informacje o projekcie w systemie CORDIS

Podsumowanie EGEE III

 • Data rozpoczęcia: 1 maja 2008
 • Data zakończenia: 30 kwietnia 2010
 • Finansowanie: 7. PR Komisji Europejskiej (INFSO-RI-222667)
 • Strona informacyjna projektu: http://public.eu-egee.org
 • Informacje o projekcie w systemie CORDIS

 

Kontakt

Paweł Dziekoński
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. (+48) 713202079
email: pawel.dziekonski@wcss.pl