Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

PLATON U3 - Usługi kampusowe

Status: Projekt zakończony / Usługa dostępna

W ramach projektu „Platforma Obsługi Nauki PLATON - Etap I: Kontener usług wspólnych”  Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe  współuczestniczyła w realizacji Usług kampusowych dla użytkowników sieci PIONIER (głównie jednostki naukowo-badawcze oraz edukacyjne).

Usługi kampusowe zbudowane są w oparciu o innowacyjna strukturę obliczeniowo-usługową o zasięgu ogólnokrajowym, dostarczającą aplikacje na żądanie. Infrastruktura jest zdolna zapewnić szerokiemu gronu użytkowników ze środowisk akademickich i badawczych elastyczny, skalowalny dostęp do specyficznych aplikacji, zarówno w systemie MS Windows, jak i Linux, z uwzględnieniem potrzeb określonych grup zawodowych w tych środowiskach.

Oferta usług kampusowych obejmuje:

 • zdalną pracę z aplikacjami interakcyjnymi (graficznymi) w środowisku MS Windows (np. Matlab/Simulink, ANSYS, narzędzia graficzne AutoCad, Corel);
 • uruchamianie na żądanie maszyn wirtualnych (z systemem MS Windows lub Linux) stanowiących dedykowane środowisko pracy dla aplikacji użytkownika, np. naukowca, programisty czy grafika;
 • możliwość zestawienia wirtualnego mini-klastra na potrzeby danego użytkownika, np. laboratorium dla grupy studentów lub naukowców korzystających z określonych aplikacji;

Usługi kampusowe realizowane są przez 20 jednostek MAN i KDM, w których umieszczone zostały klastry lokalne połączone siecią PIONIER.

W WCSS usługi kampusowe wdrożone zostały na klastrze kampusowym. Osoby chcące skorzystać z usługi, powinny zarejestrować się w portalu użytkownika. Usługi dostępne są z poziomu portalu.

Podsumowanie

Kontakt

Jerzy Pankiewicz (koordynator projketu PLATON w WCSS)
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. (+48) 713202355
email: jerzy.pankiewicz@wcss.pl

Wsparcie usługi w WCSS:
platon-u3@wcss.pl
tel. (+48) 713202043

Kierownik usług kampusowych: Roman Wyrzykowski, PCz

 • Kompleksowy raport na temat chmury i cyberbezpieczeństwa

  Ukazał się raport „Chmura i cyberbezpieczeństwo wśród średnich i dużych firm oraz w sektorze GovTech w Polsce 2022”. Dokument powstał z inicjatywy polskich dostawców usług chmurowych, w tym WCSS.

 • AZON z Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju

  Projekt Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju.

 • Udaremniamy ataki

  Pracownicy Zespołu Bezpieczeństwa Informacji oraz Działu Utrzymania Sieci i Działu Usług Sieciowych Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej włączają się w walkę ze stronami wyłudzającymi dane: osobowe bądź uwierzytelniające dostęp do kont bankowych, pocztowych oraz innych serwisów WWW.