Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

PIONIER PKI

Status: Projekt zakończony / Usługa dostępna

Projekt "Wdrożenie infrastruktury klucza publicznego dla użytkowników sieci PIONIER" miał na celu opracowanie struktury zaufanych centrów certyfikacji dla sieci PIONIER oraz opracowanie jednolitych procedur wystawiania certyfikatów. W ramach projektu powstała usługa certyfikacji PIONIER PKI (opis, usługa).

W ramach projektu, zostało zaproponowane rozwiązanie, złożone z nadrzędnego centrum certyfikacji (Root-CA) i sieci podległych centrów certyfikacji rozmieszczonych w większych ośrodkach akademickich. Dla projektowanej infrastruktury została zredagowana wspólna polityka certyfikacji, opracowane jednolite procedury dotyczące wystawiania certyfikatów oraz zdefiniowane procedury akceptacji własnych polityk budowanych CA.

Zakres działania CA w ramach PKI dla sieci PIONIER obejmuje:

 • wystawianie certyfikatów użytkownikom usług obliczeniowych,
 • wystawianie certyfikatów użytkownikom i uczestnikom krajowych i międzynarodowych projektów (np. gridowych),
 •  wystawianie certyfikatów pracownikom i użytkownikom usług udostępnianych w ramach sieci PIONIER oraz przez uczelnie, tj, eduroam, sieci VPN,
 • bezpieczny dostęp do usług WWW, poczta elektroniczna, systemy biblioteczne,
 • wystawianie certyfikatów dla serwerów usług.

Partnerzy

Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe PWr,  Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Uczelniane Centrum Informatyczne UMK w Toruniu, Centrum Komputerowe Politechniki  Śląskiej.

Podsumowanie

Kontakt

Ireneusz Tarnowski
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybżeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. (+48) 713203626
email: ireneusz.tarnowski@wcss.pl

 • Kompleksowy raport na temat chmury i cyberbezpieczeństwa

  Ukazał się raport „Chmura i cyberbezpieczeństwo wśród średnich i dużych firm oraz w sektorze GovTech w Polsce 2022”. Dokument powstał z inicjatywy polskich dostawców usług chmurowych, w tym WCSS.

 • AZON z Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju

  Projekt Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju.

 • Udaremniamy ataki

  Pracownicy Zespołu Bezpieczeństwa Informacji oraz Działu Utrzymania Sieci i Działu Usług Sieciowych Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej włączają się w walkę ze stronami wyłudzającymi dane: osobowe bądź uwierzytelniające dostęp do kont bankowych, pocztowych oraz innych serwisów WWW.