Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

PLGrid NG

Status: Zakończony

Projekt PLGrid NG (Dziedzinowe Usługi Nowej Generacji w Infrastrukturze PL-Grid dla Polskiej Nauki) to kontynuacja projektu PL-Grid i PLGrid PLUS. Jego głównym celem było opracowanie i wdrożenie dedykowanych dziedzinowych usług obliczeniowych dla szeregu dyscyplin naukowych, uznanych jako priorytetowe w Krajowym Programie Badań.

Nowe usługi stanowią istotne rozszerzenie Infrastruktury PL-Grid budowanej w Polsce od 2008 roku.

Projekt uzyskał finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Został zrealizowany przez Konsorcjum PL-Grid, a koordynowany przez ACK CYFRONET AGH.

WCSS koordynowało zadanie rozbudowy infrastruktury sprzętowej i było zaangażowane w działania operacyjne, zabezpieczanie infrastruktury, szkolenie i wsparcie użytkowników, poszerzanie oferty aplikacyjnej oraz opracowanie i wytworzenie rozwiązań dla platform dziedzinowych:

  • Complex Networks
  • Geoinformatyka
  • Hydrologia
  • Meteorologia

Podsumowanie

Kontakt

Mateusz Tykierko (kierownik)
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. (+48) 713202032
email: mateusz.tykierko@wcss.pl

Paweł Dziekoński (koordynator)
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. (+48) 713203795
email: pawel.dziekonski@wcss.pl

  • AZON z Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju

    Projekt Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju.

  • Udaremniamy ataki

    Pracownicy Zespołu Bezpieczeństwa Informacji oraz Działu Utrzymania Sieci i Działu Usług Sieciowych Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej włączają się w walkę ze stronami wyłudzającymi dane: osobowe bądź uwierzytelniające dostęp do kont bankowych, pocztowych oraz innych serwisów WWW.