Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Platforma E-SCIENCE.PL

Platforma E-SCIENCE.PL powstała w ramach projektu SPIN-LAB (Specjalizowana Polska Infrastruktura Naukowa na rzecz Laboratoriów Badawczych) realizowanego przez Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe. Usługi rozwijane w projekcie i udostępniane w platformie służą unowocześnieniu i usprawnieniu działalności polskich laboratoriów badawczych.

Platforma E-SCIENCE.PL pełni rolę punktu dostępowego do usług oferowanych przedstawicielom nauki polskiej, działających w zarejestrowanych w E-SCIENCE.PL zespołach badawczych. Ponadto, jednostki dla których przeprowadzane jest wdrożenie, otrzymują dostęp do dedykowanych aplikacji pomocnych w  zarządzaniu jednostką i w prowadzeniu prac naukowo-badawczych.

Informacja o stale poszerzanej i aktualizowanej ofercie platformy E-SCIENCE.PL dostępna jest na stronie: https://www.e-science.pl. Korzystanie z usług jest bezpłatne.

Wszystkich zainteresowanych uruchomieniem dedykowanych usług lub poznaniem szczegółowych informacji na ten temat prosimy o kontakt: pomoc@e-science.pl.

Podsumowanie

Kontakt

Mateusz Tykierko
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. (+48) 713202032
email: pomoc@e-science.pl

  • AZON z Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju

    Projekt Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju.

  • Udaremniamy ataki

    Pracownicy Zespołu Bezpieczeństwa Informacji oraz Działu Utrzymania Sieci i Działu Usług Sieciowych Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej włączają się w walkę ze stronami wyłudzającymi dane: osobowe bądź uwierzytelniające dostęp do kont bankowych, pocztowych oraz innych serwisów WWW.