Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

100NET

Status: Zakończony

Projekt 100NET (Optyczna sieć naukowa nowej generacji) zakładał zbudowanie  nowoczesnej sieci optycznej nowej generacji obejmującej swym zasięgiem teren całego kraju, do której stworzenia wykorzystano światłowodową infrastrukturę sieci PIONIER.

W ramach projektu zbudowano bezpośrednie połączenia 100 gbit/s pomiędzy pięcioma centrami Komputerów Dużej Mocy.  Stworzona infrastruktura jest przeznaczona do wspierania badań naukowych i prac rozwojowych polskich zespołów badawczych oraz udostępniania usług wykorzystywanych do tworzenia zaawansowanych narzędzi środowiska badawczego.

Szczegółowe założenia projektu:

 • Budowa optycznej sieci transportowej DWDM umożliwiającej podłączonym 22 jednostkom wiodącym MAN i KDM na korzystanie z łączy o bardzo wysokiej przepustowości do poziomu wielu kanałów 100 Gbit/s.
 • Zapewnienie wysokiej niezawodności i automatycznej rekonfiguracji sieci optycznej w wymiarze krajowym.
 • Budowa wydajnej sieci przełączającej w technologii MPLS, na interfejsach 100 Gbit/s, w lokalizacjach KDM.

Na potrzeby rozbudowy infrastruktury niezbędnej do realizacji założeń projektu dokonano następujących zakupów:

 • przełączniki MPLS z interfejsami 100Gbps wraz z instruktażem obsługi
 • przełączniki LLE i Infiniband wraz z instruktażem obsługi
 • ruter MX2010 JuniperNetworks

Dzięki zastosowaniu dwóch technologii transmisyjnych, NG-OTN i MPLS, możliwa była realizacja następujących funkcjonalnych sieci usługowych:

 • sieć połączeń 100 Gbit/s pomiędzy ośrodkami KDM,
 • sieć dostępu 10 Gbit/s do zasobów KDM,
 • sieć dedykowanych kanałów 10 Gbit/s MAN-MAN,
 • sieć połączeń transgranicznych,
 • sieć IP.

Infrastruktura 100NET jest połączona połączona z pan-europejską siecią naukową GÉANT, sieciami operatorów Internetu światowego oraz sieciami naukowymi sąsiednich krajów.

Podsumowanie:

 • Data rozpoczęcia: 01.04.2010 r.
 • Data zakończenia: 31.12.2015 r.
 • Finansowanie: POIG.02.03.01-00-065/10
 • Strona internetowa projektu: http://www.100net.pionier.net.pl/

Kontakt:

dr inż. Józef Janyszek (kierownik)
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. (+48) 71 320 24 56
email: jozef.janyszek@pwr.edu.pl

 • AZON z Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju

  Projekt Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju.

 • Udaremniamy ataki

  Pracownicy Zespołu Bezpieczeństwa Informacji oraz Działu Utrzymania Sieci i Działu Usług Sieciowych Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej włączają się w walkę ze stronami wyłudzającymi dane: osobowe bądź uwierzytelniające dostęp do kont bankowych, pocztowych oraz innych serwisów WWW.