Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

O WCSS

Obszary działalności

Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe jest jednostką Politechniki Wrocławskiej o charakterze międzyuczelnianym. Jego głównymi zadaniami są:

 • eksploatacja i rozbudowa Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (WASK);
 • eksploatacja i rozbudowa komputerów dużej mocy (KDM);
 • eksploatacja i rozwój sieciowych usług informacyjnych dla wszystkich uczelni wyższych i instytutów badawczych z obszaru Dolnego Śląska.

Więcej ...

Powstanie i rozwój

WCSS zostało powołane do życia zarządzeniem Rektora Politechniki Wrocławskiej w dniu 21 grudnia 1994 roku. Zarządzenie Rektora PWr poprzedziło porozumienie uczelni wrocławskich i wrocławskich placówek naukowo-badawczych w sprawie uczestnictwa w budowie i przyszłym korzystaniu z Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (WASK) i komputerów dużej mocy obliczeniowej (KDM) z dnia 4 maja 1994 roku. Jako samodzielna jednostka WCSS zaczęło działalność w dniu 1 lipca 1995 roku.

Jako główne zadania WCSS ustalono eksploatację i rozwój WASK i KDM, będących częścią infrastruktury informatycznej nauki polskiej. W chwili powstania WCSS większość jego kadry stanowiła grupa osób, która zajmowała się eksploatacją tzw. zasobów ogólnouczelnianych w Centrum Informatycznym PWr. Korzenie tych osób, sięgają aż Centrum Obliczeniowego PWr, które powstało w 1972 roku.

Więcej ...

Schemat zasobów WCSS

Więcej ...

 • Zobacz, czym oddychasz w swojej okolicy

  Dane z 25 czujników powietrza przetwarzane na bieżąco. Aktualne informacje o jakości powietrza. Rusza portal, na którym w każdej chwili możesz sprawdzić, jaki jest poziom zanieczyszczeń blisko twojego domu, miejsca pracy, szkoły.

 • Udaremniamy ataki

  Pracownicy Zespołu Bezpieczeństwa Informacji oraz Działu Utrzymania Sieci i Działu Usług Sieciowych Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej włączają się w walkę ze stronami wyłudzającymi dane: osobowe bądź uwierzytelniające dostęp do kont bankowych, pocztowych oraz innych serwisów WWW.

 • Usługi WCSS z certyfikatem

  Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe otrzymało znak jakości Polska Chmura, potwierdzający najwyższy poziom i bezpieczeństwo świadczonych usług.

Zamówienia Publiczne

Więcej ...