Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

O WCSS

Obszary działalności

Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe jest jednostką Politechniki Wrocławskiej o charakterze międzyuczelnianym. Jego głównymi zadaniami są:

 • eksploatacja i rozbudowa Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (WASK);
 • eksploatacja i rozbudowa komputerów dużej mocy (KDM);
 • eksploatacja i rozwój sieciowych usług informacyjnych dla wszystkich uczelni wyższych i instytutów badawczych z obszaru Dolnego Śląska.

Więcej ...

Powstanie i rozwój

WCSS zostało powołane do życia zarządzeniem Rektora Politechniki Wrocławskiej w dniu 21 grudnia 1994 roku. Zarządzenie Rektora PWr poprzedziło porozumienie uczelni wrocławskich i wrocławskich placówek naukowo-badawczych w sprawie uczestnictwa w budowie i przyszłym korzystaniu z Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (WASK) i komputerów dużej mocy obliczeniowej (KDM) z dnia 4 maja 1994 roku. Jako samodzielna jednostka WCSS zaczęło działalność w dniu 1 lipca 1995 roku.

Jako główne zadania WCSS ustalono eksploatację i rozwój WASK i KDM, będących częścią infrastruktury informatycznej nauki polskiej. W chwili powstania WCSS większość jego kadry stanowiła grupa osób, która zajmowała się eksploatacją tzw. zasobów ogólnouczelnianych w Centrum Informatycznym PWr. Korzenie tych osób, sięgają aż Centrum Obliczeniowego PWr, które powstało w 1972 roku.

Więcej ...

Schemat zasobów WCSS

Więcej ...

 • Projekt RegSOC - bezpieczeństwo cybernetyczne w zasięgu ręki. Zaproszenie na seminarium

  Zapraszamy Państwa na bezpłatne seminarium Projekt RegSOC bezpieczeństwo cybernetyczne w zasięgu ręki. Będzie ono podsumowaniem działań prowadzonych w ramach projektu Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego. Został on opracowany z myślą o podniesieniu bezpieczeństwa cyfrowego w sektorze publicznym.

 • Usługi WCSS z certyfikatem

  Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe otrzymało znak jakości Polska Chmura, potwierdzający najwyższy poziom i bezpieczeństwo świadczonych usług.

 • Człowiek WCSS w Radzie do Spraw Cyfryzacji

  Dr inż. Mateusz Tykierko, zastępca dyrektora Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego, został powołany przez Ministra Cyfryzacji do Rady do Spraw Cyfryzacji.

Zamówienia Publiczne

Więcej ...