Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Obradowała Rada Użytkowników WASK

Plany rozbudowy sieci oraz zasobów KDM, udział w projektach badawczo-rozwojowych, współpraca w zakresie cyberbezpieczeństwa i rada naukowa to tematy omówione podczas posiedzenia Rady Użytkowników Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (RU WASK), które odbyło się we wtorek, 21 września 2021 r.

Na przewodniczącego Rady w kadencji 2020–2024 wybrano prof. dr. hab. inż. Dariusza Łydżbę, prorektora ds. współpracy Politechniki Wrocławskiej.

Zastępcy dyrektora WCSS: mgr inż. Agnieszka Kwiecień i dr inż. Mateusz Tykierko omówili usługi realizowane przez WCSS na rzecz środowiska akademickiego związane z eksploatacją i rozwojem infrastruktury oraz zapewnieniem użytkownikom bezpieczeństwa i wsparcia, przedstawili parametry klastrów obliczeniowych, systemów wirtualizacji opartych na Xen i VMware, zasobów dyskowych i narzędzi archiwizacji. Poinformowali o modernizacji komputerów dużej mocy (KDM) przeprowadzonej w 2020 roku oraz planie ich rozbudowy w latach kolejnych. Natomiast mgr inż. Damian Wydymus, kierownik Działu Utrzymania Sieci, zaprezentował wykonane w ostatnim roku prace modernizacyjne oraz plany dalszego rozwoju sieci WASK. Rada została zapoznana z udziałem WCSS w pracach badawczo-rozwojowych, w tym w projektach zarówno zakończonych i rozliczonych, jak i będących w trakcie realizacji.

Zebrani pozytywnie zaopiniowali plany rozwoju WCSS przedstawione przez prof. dr. hab. Tadeusza Więckowskiego, dyrektora WCSS, oraz odnieśli się z zainteresowaniem do pomysłu powołania międzyuczelnianego ISAC, czyli centrum wymiany i analizy informacji z obszaru cyberbezpieczeństwa w środowisku akademickim.

AAG, 2021-09-27
  • WCSS na antenie Radia LUZ

    Zapraszamy do słuchania cotygodniowych 10-minutowych audycji na temat cyberbezpieczeństwa w Akademickim Radiu LUZ (91,6 FM).

  • Obradowała Rada Użytkowników WASK

    Plany rozbudowy sieci oraz zasobów KDM, udział w projektach badawczo-rozwojowych, współpraca w zakresie cyberbezpieczeństwa i rada naukowa to tematy omówione podczas posiedzenia Rady Użytkowników Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (RU WASK), które odbyło się we wtorek, 21 września 2021 r.

  • Zobacz, czym oddychasz w swojej okolicy

    Dane z 25 czujników powietrza przetwarzane na bieżąco. Aktualne informacje o jakości powietrza. Rusza portal, na którym w każdej chwili możesz sprawdzić, jaki jest poziom zanieczyszczeń blisko twojego domu, miejsca pracy, szkoły.