Pożegnanie SUN1000
Nowoczesne technologie!
Klaster BEM
Łączymy ze światem!

Bezpieczne używanie poczty

W związku z powtarzającymi się incydentami, w rezultacie których zostają wykradzione hasła użytkowników, zespół administratorów WCSS przypomina podstawowe zasady bezpieczeństwa:

 • nie używać haseł słownikowych
 • nie używać haseł krótkich (poniżej 8-miu znaków)
 • hasło powinno zawierać zarówno cyfry, litery (małe i wielkie) oraz znaki specjalne
 • nie używać służbowego adresu e-mail do rejestrowania się na portalach
 • POD ŻADNYM POZOREM NIE UZYWAĆ TYCH SAMYCH HASEŁ NA RÓŻNYCH STRONACH INTERNETOWYCH

Stosując w/w proste zasady, w wysokim stopniu zwiększa się własne bezpieczeństwo. Nawet w przypadku kradzieży i publikacji w internecie hasła i loginu (lub adresu e-mail) pozwalającego na dostęp do jednej ze stron, nie będą one mogły zostać wykorzystane do dostępu do innych systemów. Dobrym zwyczajem jest stworzenie oddzielnego konta e-mail (u jednego z darmowych dostawców takiej usługi) służącego wyłącznie do rejestrowania się na forach. W żadnym przypadku nie należy używać do tego celu konta służbowego. Oczywiście hasło do każdego z kont e-mail również powinno spełniać powyższe zasady bezpieczeństwa. Nie można zapominać również o częstej aktualizacji zarówno szczepionek posiadanego programu antywirusowego jak i używanego oprogramowania.

Ponadto zaleca się użytkownikom:

 • nie odpowiadanie i nie przesyłanie pod żadnym pozorem jakichkolwiek informacji dotyczących Państwa danych dostępowych (email, login, hasło) do systemów teleinformatycznych,
 • zgłaszanie administratorom sieci oraz osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo informacji wszelkich nietypowych sytuacji takich jak powyższa.
 • W WCSS działa skrzynka do zgłaszania phishingu

  Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe uruchomiło adres, na który można wysyłać wiadomości mające znamiona oszustwa.

 • WCSS na antenie Radia LUZ

  Zapraszamy do słuchania cotygodniowych 10-minutowych audycji na temat cyberbezpieczeństwa w Akademickim Radiu LUZ (91,6 FM).

 • Udaremniamy ataki

  Pracownicy Zespołu Bezpieczeństwa Informacji oraz Działu Utrzymania Sieci i Działu Usług Sieciowych Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej włączają się w walkę ze stronami wyłudzającymi dane: osobowe bądź uwierzytelniające dostęp do kont bankowych, pocztowych oraz innych serwisów WWW.