Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

Aktualności

Otwarto nabór w konkursie EuroHPC - Regular Access Mode

JW - 28 kwietnia 2023
Od 7 kwietnia 2023 roku można aplikować o dostęp do superkomputerów w ramach projektu EuroHPC, realizowanego m.in. w WCSS. W obecnym naborze mogą wziąć udział  naukowcy ze środowisk akademickich, instytutów badawczych, organów publicznych i przedstawiciele przemysłu.
Grafika przedstawiająca palec wskazujący zwrócony w kierunku symbolicznego rysynku superkomputera. W tle złote gwiady nawiązujące do logo Unii Europejskiej. Z przodu napis: EuroHPC. Leading the way in the European Supercomputing. The EuroHPC Joint Undertaking will establish a World Class HPC European Ecosystem.
Ścieżka dla naukowców akademickich jest otwarta dla wszystkich dziedzin nauki i promuje wnioski, których rezultatem będzie znaczące zwiększenie możliwości badawczych w danej dyscyplinie. Wnioski powinny uzasadniać przede wszystkim potrzebę wykorzystania komputerów dużej mocy w określonych działaniach, ujętych w formularzu aplikacyjnym. W ramach tej części konkursu dostępnych jest 75% wszystkich udostępnionych zasobów.

Ścieżka dla przemysłu obejmuje 20% zasobów przeznaczonych do wykorzystania. Aplikacje zostaną przyjęte, jeśli główny wnioskodawca, odpowiedzialny za całość badań, jest zatrudniony w przemyśle. Dla administracji publiczej przeznaczone jest pozostałe 5% zasobów. Liderem projeku w tym wypadku powinna być osoba zatrudniona w sektorze publicznym.

Aplikacje mogą składać naukowcy, których organizacja ma siedzibę w jednym z państw członkowskich UE lub kraju stowarzyszonym w ramach programu Horyzont 2020.

Infrastruktura dostępna w konkursie:
Najbliższy termin zamknięcia naboru wniosków to 7 lipca 2023 roku. Czas oczekiwania na dostęp do zasobów wynosi do 4 miesięcy. Przydziały przyznawane są na 1 rok. Naukowcy, którzy chcą kontynuować już rozpoczęte badania, powinni wybrać opcję kontynuacji w formularzu zgłoszeniowym i załączyć do wniosku sprawozdanie dotyczące statusu prac.

Ze szczegółowymi informacjami na temat naboru można się zapoznać na stronie: https://prace-ri.eu/call/eurohpc-ju-call-for-proposals-for-regular-access-mode-2023-07-07-cutoff/

Zapraszamy!

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI

20 listopada 2023

Nowy ranking najszybszych superkomputerów na świecie

Aktualności
6 listopada 2023

Zmiana sposobu rejestracji użytkowników KDM

Aktualności
30 października 2023

Konferencja projektu EuroHPC

Aktualności
13 października 2023

Konferencja: Dariah.lab – cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce

Aktualności
11 października 2023

Możliwość realizowania obliczeń na superkomputerze LUMI

Aktualności
29 września 2023

Finał rozgrywki o Cybertron

Aktualności
20 września 2023

Nabór wniosków w ramach EuroHPC Extreme Scale Access

Aktualności
13 września 2023

PIONIER e-Infrastructure Summit 2023

Aktualności
5 września 2023

Szczyt Cyfrowy IGF Polska 2023

Aktualności
17 sierpnia 2023

Konferencja DATACOMP 2023

Aktualności
16 sierpnia 2023

Dziesięć lat otwartej infrastruktury naukowej CLARIN w Polsce

Aktualności
7 lipca 2023

Coraz bliżej do europejskich obliczeń kwantowych

Aktualności
12 czerwca 2023

Dostęp do zasobów superkomputera LUMI

Aktualności
2 czerwca 2023

Przed nami druga edycja gry o CyberTron

Aktualności
23 maja 2023

Superkomputery EuroHPC wsród najsilnejszych maszyn obliczeniowych na świecie

Aktualności
19 kwietnia 2023

Uroczystość wręczenia habilitacji na PWr

Aktualności
12 kwietnia 2023

Konferencja LUMI Day Poland 2023

Aktualności
5 kwietnia 2023

POGODNYCH ŚWIĄT!

Aktualności
30 marca 2023

Narodowe Centrum Kompetencji HPC w serwisie YouTube

Aktualności
15 marca 2023

Nagroda Genius Ad dla Ulopolis

Aktualności