Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

Aktualności

Otwarto nabór w konkursie EuroHPC - Regular Access Mode

JW - 28 kwietnia 2023
Od 7 kwietnia 2023 roku można aplikować o dostęp do superkomputerów w ramach projektu EuroHPC, realizowanego m.in. w WCSS. W obecnym naborze mogą wziąć udział  naukowcy ze środowisk akademickich, instytutów badawczych, organów publicznych i przedstawiciele przemysłu.
Grafika przedstawiająca palec wskazujący zwrócony w kierunku symbolicznego rysynku superkomputera. W tle złote gwiady nawiązujące do logo Unii Europejskiej. Z przodu napis: EuroHPC. Leading the way in the European Supercomputing. The EuroHPC Joint Undertaking will establish a World Class HPC European Ecosystem.
Ścieżka dla naukowców akademickich jest otwarta dla wszystkich dziedzin nauki i promuje wnioski, których rezultatem będzie znaczące zwiększenie możliwości badawczych w danej dyscyplinie. Wnioski powinny uzasadniać przede wszystkim potrzebę wykorzystania komputerów dużej mocy w określonych działaniach, ujętych w formularzu aplikacyjnym. W ramach tej części konkursu dostępnych jest 75% wszystkich udostępnionych zasobów.

Ścieżka dla przemysłu obejmuje 20% zasobów przeznaczonych do wykorzystania. Aplikacje zostaną przyjęte, jeśli główny wnioskodawca, odpowiedzialny za całość badań, jest zatrudniony w przemyśle. Dla administracji publiczej przeznaczone jest pozostałe 5% zasobów. Liderem projeku w tym wypadku powinna być osoba zatrudniona w sektorze publicznym.

Aplikacje mogą składać naukowcy, których organizacja ma siedzibę w jednym z państw członkowskich UE lub kraju stowarzyszonym w ramach programu Horyzont 2020.

Infrastruktura dostępna w konkursie:
Najbliższy termin zamknięcia naboru wniosków to 7 lipca 2023 roku. Czas oczekiwania na dostęp do zasobów wynosi do 4 miesięcy. Przydziały przyznawane są na 1 rok. Naukowcy, którzy chcą kontynuować już rozpoczęte badania, powinni wybrać opcję kontynuacji w formularzu zgłoszeniowym i załączyć do wniosku sprawozdanie dotyczące statusu prac.

Ze szczegółowymi informacjami na temat naboru można się zapoznać na stronie: https://prace-ri.eu/call/eurohpc-ju-call-for-proposals-for-regular-access-mode-2023-07-07-cutoff/

Zapraszamy!

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI

16 maja 2024

Superkomputer LEM na liście TOP500 najszybszych komputerów na świecie

Aktualności
7 maja 2024

Konferencja: Zastosowanie sztucznej inteligencji i komputerów kwantowych w fizyce i medycynie

Aktualności
11 kwietnia 2024

Nabór wniosków w ramach EuroHPC JU

Aktualności
22 marca 2024

Dostęp do najszybszego superkomputera w Europie – konkurs na granty obliczeniowe

Aktualności
2 lutego 2024

Dzień Bezpiecznego Internetu na konferencji: Możliwości i zagrożenia - problematyka bezpieczeństwa w sieci

Aktualności
31 stycznia 2024

Konferencja Użytkowników Komputerów Dużej Mocy w Zakopanem

Aktualności
16 stycznia 2024

Konferencja inauguracyjna projektu WRO4digITal

Aktualności
20 grudnia 2023

RADOSNYCH ŚWIĄT!

Aktualności
11 grudnia 2023

Nabór wniosków - EuroHPC JU Development Access 2024

Aktualności
20 listopada 2023

Nowy ranking najszybszych superkomputerów na świecie

Aktualności
6 listopada 2023

Zmiana sposobu rejestracji użytkowników KDM

Aktualności
2 listopada 2023

Konferencja projektu EuroHPC

Aktualności
23 października 2023

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju dla zespołu projektu EuroHPC PL

Aktualności
13 października 2023

Konferencja: Dariah.lab – cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce

Aktualności
11 października 2023

Możliwość realizowania obliczeń na superkomputerze LUMI

Aktualności
29 września 2023

Finał rozgrywki o Cybertron

Aktualności
20 września 2023

Nabór wniosków w ramach EuroHPC Extreme Scale Access

Aktualności
13 września 2023

PIONIER e-Infrastructure Summit 2023

Aktualności
5 września 2023

Szczyt Cyfrowy IGF Polska 2023

Aktualności
17 sierpnia 2023

Konferencja DATACOMP 2023

Aktualności