Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

Konwerter CSVW

Narzędziowe wsparcie publikowania danych tabelarycznych w sieci WEB - Konwerter CSVW umożliwia przetwarzanie danych tabelarycznych w formacie CSV do RDF/XML, NTriples, Turtle, JSON-LD z wykorzystaniem koncepcji „Tabular Data and Metadata on the Web”. Tworzy i pobiera metadane opisujące znaczenie poszczególnych kolumn w tabeli.

Standard CSVW określa zasady i mechanizmy publikowania plików CSV wraz z semantycznym opisem zgodnie z wymogami na „5-cio gwiazdkowe dane powiązane”, czyli w sposób pozwalający na semantyczne łączenie danych z innymi zasobami zgodnie z ideą danych powiązanych (ang. Linked Data).

Narzędzie dostępne jest z poziomu przeglądarki tylko dla zalogowanych użytkowników.  Link do usługi: https://csvw.lab.dariah.pl/.

W narzędziu dostępne są funkcjonalności określone w planach taryfowych konfigurowanych dla użytkowników w panelu zarządzania przez administratora.

Plan Free:
 • 2 pliki CSV do konwersji
 • 1 zadanie edycji metadanych
 • Pobieranie/usuwanie plików metadanych
Plan Minimum:
 • 10 plików CSV do konwersji
 • Dodawanie adresu url plików
 • 5 zadań edycji metadanych
 • Pobieranie/usuwanie plików metadanych
Plan Standard:
 • 30 plików CSV do konwersji
 • Dodawanie adresu url plików
 • Wybór trybu konwersji
 • Dostęp do zakładki OneData
 • 10 zadań edycji metadanych
 • Pobieranie/usuwanie plików metadanych
Plan Premium:
 • Dowolna liczba plików CSV do konwersji
 • Dodawanie adresu url plików
 • Wybór trybu konwersji
 • Dostęp do zakładki OneData
 • Dowolna liczba zadań edycji metadanych
 • Pobieranie/usuwanie plików metadanych
Usługa jest częścią infrastruktury DARIAH-PL, która była rozwijana przez WCSS w ramach projektu Dariah.lab, patrz tutaj.  

Masz pytania o usługę lub potrzebujesz spersonalizowanej oferty? Napisz do nas i zapytaj o usługę.