Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

Alerty

Zastanów się, zanim klikniesz

JW - 20 października 2020
Październik jest Europejskim Miesiącem Cyberbezpieczeństwa. To kampania organizowana przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ENISA, w Polsce koordynowana przez NASK PIB, partnera projektu RegSOC realizowanego przez WCSS.
Coroczna akcja ma na celu zwiększać świadomość na temat zagrożeń bezpieczeństwa w sieci. W obecnej edycji organizacje biorące udział  w wydarzeniu pokazują, jak duże ryzyko niesie ze sobą otwieranie niesprawdzonych wiadomości mailowych. To bardzo rozpowszechniona metoda oszustwa internetowego, wykorzystywana najczęściej z zamiarem wyłudzenia danych do logowania i narażenia użytkowników na straty finansowe.

Tegoroczna kampania koncentruje się na dwóch obszarach: kompetencje cyfrowe oraz oszustwa/przestępstwa internetowe. Pierwszy blok tematyczny dostarcza użytkownikom informacji w kwestiach związanych z prywatnością w internecie, co jest szczególnie ważne w kontekście pandemii COVID-19, która wymusiła przeniesienie wielu aktywności do sieci. Drugi blok to akcja informacyjna na temat aktualnych zagrożeń w zakresie cyberbezpieczeństwa, takich jak włamania do poczty e-mail, wyłudzenia danych czy oszustwa związane z płatnościami on-line.
Więcej informacji na temat kampanii, spis aktualnych wydarzeń oraz bazy wiedzy na temat cyber-zagrożeń można znaleźć na stronie: https://bezpiecznymiesiac.pl/

Zachęcamy do zapoznania się z inicjatywą – dla własnego bezpieczeństwa w sieci.
Logo miesiąc cyberbezpieczeństwa

POZOSTAŁE ALERTY