WCSS logo

Wrocław Centre for
Networking and Supercomputing

Trainings

Electronic Structure Theory Workshop: Advanced Quantum Chemistry in Python

JW - Sept. 18, 2019
W dniach 23-25 września 2019 r. odbędzie się szkolenie: Electronic Structure Theory Workshop: Advanced Quantum Chemistry in Python. Jego założeniem jest przedstawienie języka Python jako łatwodostępnego i atrakcyjnego narzędzia przydatnego do poszerzania horyzontów pracy w dziedzinie chemii kwantowej.
Grupa docelowa:
  • Pracownicy naukowi (chemia fizyczna / fizyka molekularna / bioinformatyka / inne). 
  • Doktoranci fizyki / chemii kwantowej  / bioinformatyki/inne.
  • Studenci zaawansowani w dziedzinie chemii obliczeniowej.
Wstęp:

Wolny, również dla uczestników spoza uczelni.

Program:

W trakcie warsztatów zostanie omówionych kilka wybranych aspektów analizy struktury elektronowej prostych układów molekularnych: analizy populacyjne w oparciu o daną macierz gęstości, model Hartree'go-Focka, model oddziaływania konfiguracji z uwzględnieniem pojedynczych wzbudzeń.
Tematem docelowym szkolenia będzie dynamika stanów wzbudzonych w oparciu o model trajectory surface hopping.

Materiały szkoleniowe:
  • Ukończony kod do wszystkich projektów jako reference.
  • Dokumentacja teorii oraz zadań + wskazówki. 
  • Szkic kodu jako punkt wyjściowy na szkoleniu dla uczestnika.
Przygotowanie:
  • Uczestnicy muszą być zaznajomieni z materiałem teoretycznym sekcji szkolenia oraz ze strukturą kodu, który będzie omiawiany i opracowywany w trakcie szkolenia. 
  • Uczestnicy muszą być biegli w Pythonie i mieć doświadczenie w dziedzinie chemii obliczeniowej.
  • Uczestnicy powinni przypomnieć sobie podstawowe aspekty programowania obiektowego w Pythonie.
  • Wymagane jest przyniesienie własnych laptopów z zainstalowanym już oprogramowaniem.
Narzędzia:
Termin:

23-25 września 2019 r.  (jedna sesja na dzień, maks. do 4 godzin), godzina do ustalenia w zależności od preferencji uczestników.

Miejsce:

Sala do ustalenia, w zależności od liczebności grupy.


Szczegółowe informacje na temat szkolenia można znaleźć na stronie: https://github.com/globulion/qc-workshop#quantum-chemistry-workshop

Serdecznie zapraszamy!

PODSUMOWANIE

Wydarzenie
Advanced Quantum Chemistry in Python
Typ wydarzenia
Szkolenie
Data
23-25 września 2019 r.
Wstęp
wolny

OTHER TRAININGS

Aug. 26, 2022

Poznaj możliwości portalu zasobynauki.pl

Trainings
May 9, 2022

Wstęp do implementacji modeli fizycznych przy wykorzystaniu OpenFOAM

Trainings
April 15, 2022

Introduction to numerical calculations with the use of OpenFOAM

Trainings
April 11, 2022

Analiza procesów cieplno-przepływowych przy użyciu oprogramowania typu ANSYS

Trainings
March 31, 2022

Diving into Quantum Computing

Trainings
March 7, 2022

OpenFOAM - computational fluid dynamics (CFD) simulation software

Trainings
Dec. 16, 2021

Szkolenie z systemu kolejkowego SLURM

Trainings
April 12, 2021

Warsztaty Cyfronet & NVIDIA OpenACC Bootcamp

Trainings
Feb. 16, 2021

Cykl warsztatów: High Throughput Computing with Dask

Trainings
Dec. 14, 2020

Mechanizmy HPC w języku Python

Trainings
Sept. 24, 2020

Metody zabezpieczania danych naukowych powstających podczas eksperymentów in silico

Trainings
April 16, 2020

Python in High Performance Computing

Trainings
April 16, 2020

MPI: A Short Introduction to One-sided Communication

Trainings
Oct. 19, 2018

Artificial Intelligence and HPC solutions with NVIDIA

Trainings
Dec. 4, 2017

Wprowadzenie do infrastruktury badawczej PRACE

Trainings
Jan. 15, 2015

Warsztaty "Cząsteczka w otoczeniu chemicznym"

Trainings
May 26, 2014

Szkolenie z CPMD

Trainings
April 22, 2014

Szkolenie z Allinea DDT

Trainings
March 5, 2014

"Modelowanie liniowych i nieliniowych właściwości optycznych cząsteczek"

Trainings
Sept. 3, 2013

Zapraszamy na szkolenia on-line z Materials Studio i Discovery Studio - wrzesień 2013

Trainings