Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

Praca zdalna

WCSS zapewnia dostęp do usług umożliwiających pracę zdalną, wykorzystywanych przez pracowników Politechniki Wrocławskiej lub przez użytkowników platformy e-science.pl.
Usługa conf.e-science (Indico) to narzędzie do zarządzania wydarzeniami, takimi jak wykłady, warsztaty, projekty, konferencje itp. To sposób organizacji spotkania, który pozwala na lokalne zarządzanie danymi osobowymi uczestników, zapewnienie wymaganych klauzul informacyjnych, zamieszczanie materiałów, zarządzanie pomieszczeniami, tworzenie agendy, ankiet i innych niezbędnych formularzy.

Rejestrację uczestników na telekonferencje lub webinaria należy przeprowadzić przez stronę https://conf.e-science.pl/.
System wideokonferencyjny wspomagający organizację zajęć i spotkań wirtualnych na Politechnice Wrocławskiej, zarządzany lokalnie przez WCSS. Korzystanie z usługi jest możliwe po zalogowaniu do centralnego systemu uwierzytelniania Politechniki Wrocławskiej (SSO).

Masz pytania o usługę lub potrzebujesz dodatkowych informacji? Napisz do nas i zapytaj o usługę.