Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

Audyt bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej i oprogramowania

W ramach usługi badany jest poziom bezpieczeństwa informatycznego firmy, dostosowany do specyfiki jej działalności.

Może dotyczyć jednego lub kilku obszarów:
  • audyt zgodności z normami, politykami lub dobrymi praktykami z zakresu cyberbezpieczeństwa (np. ISO 27001, KRI, KSC);
  • audyt bezpieczeństwa ifrastruktury sieciowej, w tym identyfikacja podatności i testy penetracyjne;
  • audyt bezpieczeństwa oprogramowania, w tym identyfikacja podatności, testowanie statyczne i dynamiczne.
W każdej z form świadczonej usługi opracowywany jest raport z rekomendacjami oraz przewidziane wykonanie weryfikacji po wprowadzeniu przez klienta rekomendowanych poprawek. 

Usługa realizowana w ramach projeku WRO4digITal.

Masz pytania o usługę lub potrzebujesz spersonalizowanej oferty? Napisz do nas i zapytaj o usługę.