Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

Indywidualne plany transformacji cyfrowej

Usługa obejmuje doradztwo i konsultacje w celu opracowania indywidualnego planu działań niezbędnych do transformacji cyfrowej klienta, które umożliwią wdrożenie odpowiednich dla organizacji rozwiązań przetwarzania i zarządzania danymi. Usługa bazuje na wynikach wykonanej wcześniej analizy procesowej klienta i uzupełnia oraz formułuje wynikające z niej wnioski w spójny plan transformacji.

W ramach usługi podejmowane będą, w zależności od potrzeb i przygotowania podmiotu, poniższe działania:  
  • Tworzenie modeli danych i matedanych oraz ich opisu semantycznego;
  • Dobór metodyk przetwarzania danych;
  • Dobór standardów przetwarzania danych;
  • Projektowanie przepływów danych i cyklu życia danych;
  • Planowanie prowadzenia obliczeń numerycznych;
  • Analiza kodu oprogramowania w zakresie możliwości zrównoleglenia.
Usługa realizowana w ramach projeku WRO4digITal.

Masz pytania o usługę lub potrzebujesz spersonalizowanej oferty? Napisz do nas i zapytaj o usługę.