Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

Pilotażowe wdrożenie usług chmurowych, obliczeniowych i zarządzania danymi

W ramach usługi przeprowadzone zostanie pilotażowe zastosowanie rozwiązań z obszaru technologii chmurowych, obliczeniowych lub zarządzania danymi w oparciu o próbki danych produkcyjnych klienta.

Test zakłada możliwość wykonania działań transformacji danych, prowadzenia obliczeń, adaptacji kodu lub dostosowania parametrów uruchomieniowych oprogramowania przetwarzającego dane, a także sprawdzenie wydajności rozwiązań dla dostarczonych próbek i wybranych scenariuszy przetwarzania.

Usługa realizowana w ramach projeku WRO4digITal.

Masz pytania o usługę lub potrzebujesz spersonalizowanej oferty? Napisz do nas i zapytaj o usługę.