Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

Obsługa incydentów i analiza powłamaniowa

Analiza mająca na celu określenie drogi włamania do sieci/urządzenia oraz określenie jego skutków. W WCSS usługa jest prowadzona przez ekspertów informatyki śledczej.

Usługa w pełnym zakresie obejmuje następujące czynności: 

 • Potwierdzenie rzeczywistego wystąpienia incydentu.
 • Określenie zasięgu występowania incydentu.
 • Określenie bezpośredniej przyczyny wystąpienia incydentu (użyta podatność).
 • Pomoc w nawiązaniu kontaktu ze wszystkimi zaangażowanymi stronami.
 • Pomoc w nawiązaniu kontaktu z odpowiednimi służbami prawnymi, jeśli istnieje taka potrzeba.
 • Kontakt i raportowanie do innych zespołów CSIRT.
 • Przygotowanie powiadomień dla użytkowników, jeśli istnieje taka potrzeba.
 • Likwidacja podatności.
 • Zabezpieczenie systemu przed rozprzestrzenianiem się incydentu.
 • Zabezpieczenie systemu przed efektami incydentu.
 • Zabezpieczenie materiału dowodowego.
Dla jednostek Politechniki Wrocławskiej usługa jest nieodpłatna. 

Masz pytania o usługę lub potrzebujesz spersonalizowanej oferty? Napisz do nas i zapytaj o usługę.