Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

Udostępnienie oprogramowania naukowego KDM

W ramach zasobów obliczeniowych WCSS oferujemy dostęp do sprzętu i oprogramowania naukowego przeznaczonego do obliczeń naukowych.  Są to m.in. takie aplikacje, jak:
  • ABINIT: pakiet oprogramowania do obliczania optycznych, mechanicznych, wibracyjnych i innych właściwości materiałów.
  • Gaussian: jeden z najpopularniejszych programów do modelowania układów cząsteczkowych z wykorzystaniem mechaniki kwantowej.
  • Molden: przeznaczony do wizualizacji wyników obliczeń kwantowo chemicznych Gamessa i Gaussiana.
  • Turbomole: komercyjny pakiet kwantowo-chemiczny do badania struktury elektronowej układów (molekuł, kompleksów molekularnych oraz układów periodycznych) z wykorzystaniem zarówno metod ab initio, jak i metod bazujących na teorii funkcjonału gęstości (metody DFT).
  • Quantum ESPRESSO: zintegrowany pakiet Open Source do obliczeń struktury elektronowej i modelowania materiałów w nanoskali.
Pełna lista oprogramowania dostęnego w WCSS wraz z instrukcjami znajduje się TUTAJ.

Zapewniamy również wspracie techniczne w prowadzeniu badań z wykorzystaniem infrastruktury WCSS oraz szkolenia dedykowane z zakresu komputerowego wspomagania badań naukowych.

Masz pytania o usługę lub potrzebujesz dodatkowych informacji? Napisz do nas i zapytaj o usługę.