Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

Infrastruktura EGI

European Grid Initiative (EGI) jest inicjatywą europejskich ośrodków obliczeniowych, zaangażowanych w rozwijanie infrastruktury gridowej w Europie.
Do zarządzania infrastrukturą i usługami powołana została fundacja non-profit EGI.eu na prawie holenderskim.
WCSS udostępnia część zasobów w ramach infrastruktury EGI. Jako NGI (National Grid Initiative) z EGI stowarzyszona jest infrastruktura PL-Grid. Z zasobów EGI można skorzystać, przystępując do jednej z Wirtualnych Organizacji. Każda z nich ma przypisane określone zasoby gridów do wykorzystania.

W WCSS mogą prowadzić obliczenia VO: atlas, alice, lhcb, cms, biomed, voce i vo.plgrid.pl.

Strona internetowa

Strona infrastruktury: egi.eu