Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

CyberSec

STATUS: REALIZOWANY

CyberSec – Krajowe Centrum Bezpiecznej Transformacji Cyfrowej jest specjalistycznym Hubem Innowacji Cyfrowych (EDIH) w obszarze cyberbezpieczeństwa. Celem działania Centrum jest oferowanie małym i średnim przedsiębiorstwom, a także instytucjom państwowym i samorządowym, szeregu bezpłatnych usług umożliwiających bezpieczne funkcjonowanie w otoczeniu cyfrowym.
W przypadku przedsiębiorstw zakładane jest także wdrażanie ich własnych dojrzałych technologiczne rozwiązań w taki sposób, by jednocześnie były odporne na zaawansowane cyberataki. Usługi oferowane są też wszystkim jednostkom, dla których fakt podniesienia kompetencji technologicznych wiąże się z wejściem w obszar sieci publicznych, w tym obszar Industry 4.0 (sieci przemysłowe) i koniecznością zapobiegania zagrożeniom z tym związanych.

Centrum CyberSec posiada partnerów zlokalizowanych w różnych regionach Polski. Koordynatorem projektu jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, a jednym z partnerów WCSS, który w projekcie odpowiada za realizację następujących usług:
  • Test penetracyjny infrastruktury sieciowej,
  • Audyt bezpieczeństwa aplikacji mobilnych,
  • Inwentaryzacja zasobów IT,
  • Szkolenie z ochrony przed atakami socjotechnicznymi.
Do realizacji wyżej wymienionych usług niezbędna jest specjalistyczna wiedza z zakresu cyberbezpieczeństwa. Dla wielu małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów publicznych koszt odpowiedniego zabezpieczenia własnej działalności w tym zakresie jest często zbyt wysoki. W takiej sytuacji konieczny jest outsourcing tego rodzaju usług, co oferuje projekt.

CyberSec to jedyny polski EDIH specjalistyczny w obszarze cyberbezpieczeństwa (większość hubów ma profil ogólny, ale ograniczony geograficznie zasięg). EDIH-y świadczą usługi zmierzające do podwyższenia poziomu dojrzałości cyfrowej organizacji (dla MŚP i instytucji publicznych usługi te są bezpłatne).

PODSUMOWANIE

Data rozpoczęcia projektu: 1 lipca 2023 roku
Data zakończenia projektu: 30 czerwca 2026 roku
Finansowanie: środki programu Europa Cyfrowa (Digital Europe) oraz środki krajowe - Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).
Strona internetowa: https://cyber-sec.net.pl/
Logotypy: Unii Europejskiej, flaga Polski, flaga Unii Europejskiej oraz napisy: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską.