Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

EuroCC2

STATUS: REALIZOWANY

National Competence Centres in the framework of EuroHPC Phase 2 – Narodowe Centra Kompetencji EuroHPC Faza 2 – jest kontynuacją projektu EuroCC. Jest to kolejny projekt wspierajacy EuroHPC, czyli wspólne przedsięwzięcie 33 krajów europejskich i Komisji Europejskiej w zakresie obliczeń wielkoskalowych (EuroHPC JU).
EuroCC2, podobnie jak EuroCC, jest projektem wspierającym EuroHPC, czyli wspólne przedsięwzięcie 33 krajów europejskich i Komisji Europejskiej w zakresie obliczeń wielkoskalowych (EuroHPC JU). Głównym celem EuroCC było stworzenie Narodowych Centrów Kompetencji EuroHPC. Są to ośrodki, których zadaniem jest wsparcie badań naukowych oraz zapewnianie dostępu do zasobów obliczeniowych EuroHPC na potrzeby nauki, przemysłu i administracji publicznej.

Kluczowym aspektem projektu jest też transfer wiedzy w zakresie wykorzystania superkomputerów, zwiększenie współpracy, wymiana najlepszych praktyk i wiedzy na poziomie europejskim oraz przyspieszenie doskonalenia krajowych, a tym samym europejskich możliwości świadczenia usług HPC. 

Zadaniem WCSS w projekcie EuroCC 2 jest dalsza promocja i upowszechnianie wiedzy nt. działalności polskiego Narodowego Centrum Kompetencji w oparciu o partnerów Konsorcjum PLGrid (ACK CyfronetI AGH, CI TASK, ICM, NCBJ i PCSS), a także wspieranie interesariuszy z przemysłu (w tym MŚP), sektora publicznego i środowisk akademickich we wdrażaniu technologii HPC, a także szkolenia, podnoszenie świadomości w zakresie dostępu do zasobów HPC wśród centrów doskonałości (CoE) i hubów innowacji cyfrowych (eDIH) w Polsce i za granicą.

PODSUMOWANIE

Data rozpoczęcia projektu: 1 stycznia 2023 r.
Data zakończenia projektu: 31 grudnia 2025 r.
Finansowanie: Finansowane przez Unię Europejską. Poglądy i opinie są wyłącznie poglądami autora (autorów). Niekoniecznie odzwierciedlają te obowiązujące w Unii Europejskiej lub European High-Performance Computing Joint Undertaking. Unia Europejska ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności.