Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Człowiek WCSS w Radzie do Spraw Cyfryzacji

Rada jest think-tankiem działającym przy Ministerstwie Cyfryzacji. Zadaniem zespołu ekspertów jest także wspieranie wiedzą i doświadczeniem Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. Specjaliści powołani na kolejną kadencję (2021–2023) opiniują dokumenty strategiczne i inne związane z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Proponują i opracowują dogodne rozwiązania w takich obszarach, jak: integracja cyfrowa, ochrona prywatności w sieci, likwidacja barier rozwoju gospodarki elektronicznej czy reforma prawa własności intelektualnej w sieci. Przygotowują potrzebne do ich realizacji dokumenty.

Pełny skład Rady można znaleźć tutaj.

AAG, 2021-04-16
  • Kompleksowy raport na temat chmury i cyberbezpieczeństwa

    Ukazał się raport „Chmura i cyberbezpieczeństwo wśród średnich i dużych firm oraz w sektorze GovTech w Polsce 2022”. Dokument powstał z inicjatywy polskich dostawców usług chmurowych, w tym WCSS.

  • AZON z Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju

    Projekt Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju.

  • Udaremniamy ataki

    Pracownicy Zespołu Bezpieczeństwa Informacji oraz Działu Utrzymania Sieci i Działu Usług Sieciowych Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej włączają się w walkę ze stronami wyłudzającymi dane: osobowe bądź uwierzytelniające dostęp do kont bankowych, pocztowych oraz innych serwisów WWW.