Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Lista projektów

Projekty realizowane

Obecnie w Centrum realizowane są projekty:

 • PIONIER-LAB - Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur badawczych z Ekosystemami Innowacji, trwa od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.
 • KMD - Krajowy Magazyn Danych. Uniwersalna infrastruktura dla składowania i udostępniania danych oraz efektywnego przetwarzania dużych wolumenów danych w modelach HPC, BigData i sztucznej inteligencji, trwa od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2023. 
 • EUROCC - National Competence Centres in the framework of EuroHPC – Narodowe Centra Kompetencji EuroHPC, trwa od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r. 
 • EuroHPC PL - Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC - EuroHPC PL, trwa od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.
 • Dariah.lab - krajowa inteligentna cyfrowa infrastruktura badawcze dla humanistyki i nauk o sztuce, trwa od 1 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.
 • AZON 2.0 (Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0) - kontynuacja projektu AZON Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl, trwa od 1 czerwca 2020 r. do 19 lipca 2022 r.
 • PRACE-6IP (Partnership for Advanced Computing in Europe 6th Implementation Phase Project) - kontynuacja projektu PRACE-5IP, trwa od 1 maja 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Horizon 2020.
 • LIFE-MAPPINGAIR/PL (Czy wiesz czym oddychasz? – kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz czystszego powietrza) - budowa platformy edukacyjnej poświęconej problematyce jakości powietrza, trwa od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2023 r.
 • PRACE-LAB (Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie) - budowa szeroko dostępnej infrastruktury obliczeniowej HPC na potrzeby polskich naukowców i przedsiębiorców, trwa od 1 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2023 r.
 • Sieć PIONIER (Polski Internet Optyczny PIONIER) - ogólnopolska szerokopasmowa sieć optyczna nauki.
 • Sieć WASK (Wrocławska Akademicka Sieć Komputerowa) - sieć łącząca uczelnie, jednostki badawcze, szkoły, jednostki administracji oraz inne instytucje zlokalizowane na terenie Wrocławia i okolic zapewniając im dostęp do usług sieciowych, której operatorem jest WCSS.

Więcej ...

Projekty zakończone

WCSS brało udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i rozwojowych:

 • RegSOC - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego - uruchomienie centrum cyberbezpieczeństwa na użytek podmiotów publicznych, z możliwością rozszerzenia na podmioty niepubliczne, projekt był realizowany od 1 marca 2018 r. do 28 lutego 2021 r.
 • Beesensor - opracowanie innowacyjnych narzędzi monitorujących występowanie chorób pszczelich, trwał od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.
 • Innowacyjna Uczelnia - Innowacyjny Nauczyciel - projekt realizowany w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2019 r. Jego celem było opracowanie programów szkoleniowych dla kadry dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej (oraz ich realizacja w postaci otwatych szkoleń).
 • AZON (Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl) - projekt realizowany w okresie od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2019 r. Miał na celu cyfrowe udostępnienie zasobów nauki w sposób otwarty i spełniający kryteria dostępności WCAG2.0 i 5*Open Data.
 • PRACE-5IP (Partnership for Advanced Computing in Europe 5th Implementation Phase Project) - kontynuacja projektu PRACE-4IP, trwał od 1 stycznia 2017 r. do 30 kwietnia 2019 r. Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Horizon 2020.
 • PRACE-4IP (Partnership for Advanced Computing in Europe 4th Implementation Phase Project) - kontynuacja projektu PRACE-3IP, trwał od 1 lutego 2015 r. do 31 grudnia 2017 r. Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Horizon 2020.
 • SPIN-LAB (Specjalizowana Polska Infrastruktura Naukowa na rzecz Laboratoriów Badawczych) - projekt realizowany przez WCSS w okresie od 01.04.2014 r. do 30.11.2015 r., którego celem była budowa ogólnodostępnej platformy E-SCIENCE oraz unowocześnienie i usprawnienie działalności polskich laboratoriów badawczych prowadzących prace w ramach priorytetowych dla kraju kierunków badań naukowych.
 • PRACE-3IP (Partnership for Advanced Computing in Europe 2nd Implementation Phase) - kontynuacja projektu PRACE-2IP, trwał od 1 lipca 2012 do 30 czerwca 2014 r. Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego (RI-312763).
 • PRACE-2IP (Partnership for Advanced Computing in Europe 2nd Implementation Phase) - kontynuacja projektu PRACE-1IP. Trwał od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2014 r. Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego (RI-283493).
 • PRACE-1IP (Partnership for Advanced Computing in Europe 1st Implementation Phase) - kontynuacja projektu PRACE PP, trwał od 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2012. Projekt implementował rozwiązania opracowane w PRACE PP oraz dostosował je do zmieniających się technologii i wymagań użytkowników. Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego (RI-261557).
 • PRACE PP (Partnership for Advanced Computing in Europe - Preparatory Phase, 1 stycznia 2008 - 30 czerwca 2010), projekt finansowany z 7. PR Komisji Europejskiej. [cordis]
 • PLGrid NG (Dziedzinowe Usługi Nowej Generacji w Infrastrukturze PL-Grid dla Polskiej Nauki) - kontynuacja rozwoju Infrastruktury PL-Grid o gridowe usługi dziedzinowe.
 • PLGrid PLUS ("Dziedzinowo zorientowane usługi i zasoby infrastruktury PL-Grid dla wspomagania Polskiej Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej") - projekt kontynuował rozwijanie usług Infrastruktury PL-Grid.
 • PL-Grid (Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej - PL-Grid) - projekt krajowy budowy gridowej infrastruktury obliczeniowej dla nauki. Prace nad infrastrukturą PL-Grid kontynuował projekt PLGrid Plus.
 • MAN-HA (Realizacja w MAN-ach usług krytycznych o wysokim poziomie niezawodności) - kontynuacja projektów PLATON, NewMAN, KMD/KMD2
 • 100NET (Optyczna sieć naukowa nowej generacji) - wykorzystanie światłowodowej infrastruktury sieci PIONIER
 • Krajowy Magazyn Danych (KMD2) - projekt kontynuował budowanie systemu przechowywania danych o zasięgu krajowym, dostępnego za pośrednictwem sieci naukowej PIONIER oraz sieci miejskich MAN, rozpoczęte w projekcie KMD (finansowany przez MNiSW).
 • KMD (Krajowy Magazyn Danych) - projekt krajowy, będący pierwszym etapem budowy systemu przechowywania danych o zasięgu krajowym, dostępnego za pośrednictwem sieci naukowej PIONIER oraz sieci miejskich MAN. Prace nad usługą KMD kontynuował projekt KMD2.
 • PLATON - Platforma Obsługi Nauki PLATON - Etap I: Kontener usług wspólnych.
 • EGI-InSPIRE (Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Researchers in Europe) - projekt wspomagający rozwój europejskiej infrastruktury gridowej EGI (1 maja 2010 - 30 kwietnia 2014), współfinansowany przez Komisję Europejską (RI-261323).
 • EGEE I/II/III (Enabling Grids for E-science), pierwszy, drugi i trzeci etap projektu EGEE (1 kwietnia 2004 - 31 marca 2006, 1 kwietnia 2006 - 30 kwietnia 2008, 1 maja 2008 - 30 kwietnia 2010). Projekty miały na celu rozwój i eksploatację europejskiego gridu obliczeniowego, finansowane z 7. PR Komisji Europejskiej (INFSO-RI-508833, INFSO-RI-031688, INFSO-RI-222667). [cordis]
 • NewMAN - projekt rozbudowy 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych w Polsce.
 • PIONIER PKI - budowa Infrastruktury Klucza Publicznego jako usługi dostępnej w sieci PIONIER.

Więcej ...

 • Kompleksowy raport na temat chmury i cyberbezpieczeństwa

  Ukazał się raport „Chmura i cyberbezpieczeństwo wśród średnich i dużych firm oraz w sektorze GovTech w Polsce 2022”. Dokument powstał z inicjatywy polskich dostawców usług chmurowych, w tym WCSS.

 • AZON z Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju

  Projekt Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju.

 • Udaremniamy ataki

  Pracownicy Zespołu Bezpieczeństwa Informacji oraz Działu Utrzymania Sieci i Działu Usług Sieciowych Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej włączają się w walkę ze stronami wyłudzającymi dane: osobowe bądź uwierzytelniające dostęp do kont bankowych, pocztowych oraz innych serwisów WWW.