Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

PLATON

PLATON U3 - Usługi kampusowe

Usługi kampusowe zbudowane są w oparciu o innowacyjna strukturę obliczeniowo-usługową o zasięgu ogólnokrajowym, dostarczającą aplikacje na żądanie. Infrastruktura jest zdolna zapewnić szerokiemu gronu użytkowników ze środowisk akademickich i badawczych elastyczny, skalowalny dostęp do specyficznych aplikacji, zarówno w systemie MS Windows, jak i Linux, z uwzględnieniem potrzeb określonych grup zawodowych w tych środowiskach.

Więcej ...

Platforma Obsługi Nauki PLATON - Etap I: Kontener usług wspólnych

Platforma Obsługi Nauki PLATON to infrastruktura sprzętowa i programowa o zasięgu krajowym, budowana w ramach projektu PLATON. Projekt realizowały 22 jednostki będące jednocześnie członkami Konsorcjum PIONIER, w tym WCSS.

W wyniku projektu rozwinięta została krajowa infrastruktura teleinformatyczna nauki (sieć PIONIER) o aplikacje i usługi wspierające badania naukowe i prace rozwojowe polskich zespołów badawczych na rzecz innowacyjnej gospodarki. Zrealizowany został bezpośredni cel projektu, czyli wdrożenie nowoczesnych usług teleinformatycznych: wideokonferencji, eduroam, kampusowych, powszechnej archiwizacji, naukowej interaktywnej telewizji, i udostępnienie ich dla środowiska naukowego w Polsce.

Więcej ...

PLATON U1 - Usługi wideokonferencji

Projekt miał na celu opacowanie i wdrożenie usługi wideokonferencji zapewniającej łączność audio-wizualną pomiędzy 22 ośrodkami akademickimi w Polsce. Ponieważ sieć PIONIER, jak również większość ośrodków MAN posiada szybką sieć, nie ma istotnych ograniczeń dotyczących dostępnego pasma oraz opóźnień dla transmisji wideokonferencyjnych. Jeden z węzłów systemu wideokonferencyjnego został wdrożony we Wrocławskim Centrum Sieciowo Superkomputerowym na Politechnice Wrocławskiej.

Więcej ...

PLATON U5 - Usługi naukowej interaktywnej telewizji HD

Usługi naukowej interaktywnej telewizji HD to udostępnienie środowisku naukowemu krajowej platformy dystrybucji naukowej interaktywnej telewizji HD i świadczenie w sieci PIONIER usług opartych o treści cyfrowe o wysokiej rozdzielczości dla edukacji, popularyzacji nauki i telemedycyny.

Więcej ...

PLATON U4 - Usługi powszechnej archiwizacji

Usługi powszechnej archiwizacji udostępniają w skali kraju funkcjonalności zdalnej archiwizacji i backupu danych w oparciu o ogólnopolską akademicką sieć naukową PIONIER. Usługa, zwiększająca ochronę danych w czasie rzeczywistym, jest jednym z elementów koniecznych do zwiększenia niezawodności funkcjonowania każdej jednostki, a skierowana została do środowiska akademickiego, w tym uczelni wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych oraz szpitali zależnych od uniwersytetów oraz akademii medycznych.

Więcej ...

PLATON U2 - Usługi eduroam

Projekt wspierał wdrożenie w ośrodkach MAN w Polsce rozwiązań eduroam (ang. educational roaming) opracowanych w ramach inicjatywy rozpoczętej w 2003 r. przez TERENA Task Force on Mobility (TF-Mobility). Eduroam to prosty i bezpieczny roaming osób ze środowiska nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, realizowany poprzez uruchomione we wszystkich sieciach MAN i centrach KDM wzorcowe bezpieczne systemy dostępu do sieci bezprzewodowych.

Więcej ...

  • AZON z Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju

    Projekt Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju.

  • Udaremniamy ataki

    Pracownicy Zespołu Bezpieczeństwa Informacji oraz Działu Utrzymania Sieci i Działu Usług Sieciowych Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej włączają się w walkę ze stronami wyłudzającymi dane: osobowe bądź uwierzytelniające dostęp do kont bankowych, pocztowych oraz innych serwisów WWW.