Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

PRACE-LAB

PRACE-LAB

Projekt PRACE-LAB zakłada budowę szeroko dostępnej infrastruktury obliczeniowej HPC złożonej z wysokowydajnych serwerów obliczeniowych, specjalizowanych jednostek przetwarzania i elastycznych systemów zarządzania danymi.

Więcej ...

PRACE-LAB 2

  PRACE-LAB2 – Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie jest kontynuacją   projektu PRACE-LAB. Głównym celem przedsięwzięcia jest dostarczenie  specjalistycznej e-infrasturktury do analityki dużych wolumenów danych i innych zaawansowanych usług obliczeniowych HPC, w tym związanych ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym oraz symulacją obliczeń kwantowych.

Więcej ...

  • AZON z Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju

    Projekt Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju.

  • Udaremniamy ataki

    Pracownicy Zespołu Bezpieczeństwa Informacji oraz Działu Utrzymania Sieci i Działu Usług Sieciowych Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej włączają się w walkę ze stronami wyłudzającymi dane: osobowe bądź uwierzytelniające dostęp do kont bankowych, pocztowych oraz innych serwisów WWW.