Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

EuroHPC

EuroHPC PL

 

Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC – EuroHPC PL to projekt, który zrodził się z potrzeby sprostania współczesnym wyzwaniom w dziedzinie badań naukowych wymagających wielkoskalowych obliczeń. Do ich wykonania niezbędna jest specjalistyczna infrastruktura, umożliwiająca rozwój w sferze badawczej, co w konsekwencji przekłada się na rozwój społeczny i gospodarczy.

Więcej ...

  • AZON z Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju

    Projekt Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju.

  • Udaremniamy ataki

    Pracownicy Zespołu Bezpieczeństwa Informacji oraz Działu Utrzymania Sieci i Działu Usług Sieciowych Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej włączają się w walkę ze stronami wyłudzającymi dane: osobowe bądź uwierzytelniające dostęp do kont bankowych, pocztowych oraz innych serwisów WWW.