Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

LDAP

Status: Zakończony

LDAP (Wdrożenie protokołu LDAP w akademicko-naukowych sieciach komputerowych w Polsce) - krajowy projekt celowy realizowany w latach 2001-2003 w ramach programu PIONIER, dofinansowany przez Komitet Badań Naukowych. Projekt postawił sobie za  zadanie upowszechnienie stosowania protokołu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) jako uniwersalnego narzędzia wspomagającego zarządzanie informacją w sieciach komputerowych.

Projekt LDAP bazował na doświadczeniach zdobytych we wcześniejszym, wieloletnim projekcie usługi katalogowej X.500, w którym LDAP był szeroko stosowany.

Zadania zrealizowane przez WCSS: Instalacja usługi informacyjno-adresowej dla WCSS i PWr oraz przygotowanie narzędzi do modyfikacji zasobów; Wdrożenie interfejsu dającego dostęp do zasobów bazy informacyjno-adresowej z przeglądarki WWW oraz interfejsu administracyjnego działającego przez WWW, z uwzględnieniem danych dotyczących certyfikatów PKI (PHP); Projekt i wdrożenie w zasobach LDAP rekomendowanego schematu bazy w zakresie drzewa organizacyjnego. W fazie wdrożeniowej LDAP został wykorzystany jako baza użytkowników systemów komputerowych (klaster obliczeniowy WCSS) oraz jako repozytorium informacji infrastruktury klucza publicznego.

Partnerzy: Uczelniane Centrum Informatyczne UMK, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe IChB PAN, Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe PWr, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK.

Podsumowanie

Kontakt

Dorota Sadowska
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. (+48) 713203626
email: dorota.sadowska@wcss.pl

  • Kompleksowy raport na temat chmury i cyberbezpieczeństwa

    Ukazał się raport „Chmura i cyberbezpieczeństwo wśród średnich i dużych firm oraz w sektorze GovTech w Polsce 2022”. Dokument powstał z inicjatywy polskich dostawców usług chmurowych, w tym WCSS.

  • AZON z Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju

    Projekt Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju.

  • Udaremniamy ataki

    Pracownicy Zespołu Bezpieczeństwa Informacji oraz Działu Utrzymania Sieci i Działu Usług Sieciowych Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej włączają się w walkę ze stronami wyłudzającymi dane: osobowe bądź uwierzytelniające dostęp do kont bankowych, pocztowych oraz innych serwisów WWW.