Klaster BEM
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Projekt SPIN-LAB

Status: Zakończony / Usługa dostępna

Projekt SPIN-LAB (Specjalizowana Polska Infrastruktura Naukowa na rzecz Laboratoriów Badawczych)  został zrealizowany przez Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe w okresie od 01.04.2014 do 31.12.2015 r. To przedsięwzięcie wykorzystujące wiedzę, kompetencje i doświadczenie WCSS w zakresie efektywnego i bezpiecznego przetwarzania, składowania oraz udostępniania danych.

Podstawowym celem projektu było unowocześnienie i usprawnienie działalności laboratoriów badawczych, w szczególności tych działających w obszarze nowych technologii. W ramach projektu udostępniono platformę E-SCIENCE.PL, która jest dedykowana środkowiskom naukowym i ułatwia współdzielenie, przetwarzanie i gromadzenie danych oraz bezpieczną prezentację i wymianę wyników badań.

Projekt SPIN-LAB został zrealizowany poprzez wdrożenia w jednostkach naukowo-badawczych pakietu usług i aplikacji w formie dedykowanych Systemów Zarządzania Informacją Laboratoryjną (LIMS), które mają na celu  wsparcie realizacji prac laboratoryjnych. Jednostki prowadzące wiele badań potrzebują systemu, który obejmuje oprogramowanie do zbierania wyników z pomiarów, porządkuje dane archiwalne na specjalnie wydzielonym dysku sieciowym, ułatwia raportowanie i przeszukiwanie wyników badań, rezerwację urządzeń pomiarowych, rejestr zapytań ofertowych czy tworzenie harmonogramów pracy. Usługi LIMS ułatwiają też utrzymanie w bieżącej pracy procedur wypracowanych w procesie akredytacji oraz wymagań systemów zarządzania jakością. Wpływa to na jakość zarządzania pracą w laboratorium i umożliwia szerszą działalność naukową oraz współpracę z przemysłem. Pozwala również na pracę z większą ilością klientów oraz działania badawcze związane z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań.

W projekcie przygotowano też ogólnodostępne aplikacje, które pozwalają  na wzmocnienie jakości organizacji pracy w laboratorium oraz na długoletnie korzystanie z zasobów infrastruktury, serwerów i mocy obliczeniowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Udostępnione usługi wpływają na efektywność organizacji badań, porządkują zasoby danych, usprawniają komunikację grupową, a także ułatwiają utrzymywanie stałych kontaktów naukowo-badawczych. Korzystanie z nich umacnia potencjał jednostek naukowych, dając możliwość prowadzenia profesjonalnych badań naukowych o wysokim potencjale komercjalizacyjnym.

Obecnie projekt jest w fazie utrzymania usług i aplikacji powstałych w trakcie jego realizacji.

Podsumowanie

  • Data rozpoczęcia: 1 kwietnia 2014
  • Data zakończenia: 31 grudnia 2015
  • Finansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz budżet Państwa (nr POIG.02.03.00-02-027/13)
  • Strona platformy E-SCIENCE.PL: https://www.e-science.pl

Kontakt

Mateusz Tykierko
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. (+48) 713202032
email: mateusz.tykierko@wcss.pl

  • AZON z Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju

    Projekt Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju.

  • Udaremniamy ataki

    Pracownicy Zespołu Bezpieczeństwa Informacji oraz Działu Utrzymania Sieci i Działu Usług Sieciowych Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej włączają się w walkę ze stronami wyłudzającymi dane: osobowe bądź uwierzytelniające dostęp do kont bankowych, pocztowych oraz innych serwisów WWW.