Nova i Supernova!
Nowoczesne technologie!
Bezpieczeństwo i niezawodność!
Łączymy ze światem!

Informacje

Sieć WASK

Sieć WASK łączy wrocławskie uczelnie oraz instytuty, zapewniając im dostęp do krajowej sieci PIONIER i europejskiej GÉANT2. Jej infrastruktura obejmuje 23 węzły i ponad 120 km tras światłowodowych. Węzły są umiejscowione głównie w budynkach wrocławskich uczelni. Rdzeń sieci tworzą przełączniki 7750 SR-7 firmy Alcatel-Lucent oraz zakupione w ramach programu NewMAN przełączniki serii MX firmy Juniper (MX80, MX480, MX960). Są to urządzenia z interfejsami 10G i z obsługą MPLS. Ruterem brzegowym jest Juniper M120 z interfejsami gigabitowymi i interfejsami 10GE. Ruter ten jest podłączony do przełącznika brzegowego NetIron XMR 16000 sieci PIONIER interfejsem 10GE. Umożliwia nam on bezpośrednią łączność z przełącznikami w Zielonej Górze i Opolu z szybkością 10GB/s. Zapasowy ruter brzegowy umieszczony na Uniwersytecie jest podłączony osobnym traktem 10G do Opola. W 2006 roku powstała sieć akademicka w Legnicy, będąca częścią WASK. W 2007 roku zainstalowano węzeł sieci WASK w Polkowicach, a w 2008 roku w Lubinie.

Więcej ...

Rada Użytkowników WASK

Rada Użytkowników WASK sprawuje rolę opiniodawczą w stosunku do Centrum. Aktualna Rada działa w kadencji od 2020 r. do 2024 r.

Więcej ...

Użyteczne adresy

  • Projekt RegSOC - bezpieczeństwo cybernetyczne w zasięgu ręki. Zaproszenie na seminarium

    Zapraszamy Państwa na bezpłatne seminarium Projekt RegSOC bezpieczeństwo cybernetyczne w zasięgu ręki. Będzie ono podsumowaniem działań prowadzonych w ramach projektu Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego. Został on opracowany z myślą o podniesieniu bezpieczeństwa cyfrowego w sektorze publicznym.

  • Usługi WCSS z certyfikatem

    Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe otrzymało znak jakości Polska Chmura, potwierdzający najwyższy poziom i bezpieczeństwo świadczonych usług.

  • Człowiek WCSS w Radzie do Spraw Cyfryzacji

    Dr inż. Mateusz Tykierko, zastępca dyrektora Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego, został powołany przez Ministra Cyfryzacji do Rady do Spraw Cyfryzacji.