Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

Konsorcjum PIONIER

Konsorcjum PIONIER jest formalnym porozumieniem zawartym 31 lipca 2001 r. pomiędzy wiodącymi ośrodkami Miejskich Sieci Akademickich i centrami Komputerów Dużej Mocy, którego członkiem jest także Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe.
Konsorcjum PIONIER określa kierunki rozbudowy, politykę użytkowania sieci PIONIER, zasady jej eksploatacji, zarządzania i współpracy z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi.

Sieć PIONIER to ogólnopolska szerokopasmowa sieć optyczna stanowiąca bazę dla badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze informatyki i telekomunikacji, nauk obliczeniowych, aplikacji oraz usług dla społeczeństwa informacyjnego. Wybudowana w całości ze środków KBN, w chwili obecnej łączy 21 ośrodków MAN i 5 centrów KDM za pomocą własnych łączy światłowodowych.

Operatorem sieci Pionier jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Strona internetowa