Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

Konsorcjum IATI

Konsorcjum Instytut Autostrada Technologii i Innowacji (IATI) zostało założone w 2014 roku w celu zintegrowania prac naukowo-badawczych prowadzonych przez uczelnie, niezależne instytuty badawcze i przedsiębiorstwa. Liderami Konsorcjum są Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie i Politechnika Wrocławska.
Konsorcjum zrzesza 49 instytucji, w tym: 23 uczelnie, 8 instytutów badawczych i 18 przedsiębiorstw. Działania konsorcjum pogrupowane są w 13 obszarach tematycznych. Gromadzą one wiedzę o zasobach partnerów, m.in. o posiadanej infrastrukturze badawczej, dostępnych laboratoriach, specjalizacjach zatrudnionych naukowców i specjalistów. W ramach wyznaczonych obszarów badawczych zostało stworzonych 70 Centrów Kompetencji. W nich odbywa się bieżąca współpraca Partnerów nad pozyskaniem określonych rozwiązań technicznych i technologicznych.  

Działania WCSS w konsorcjum IATI:
  • zadania podejmowane w ramach Centrum Kompetencji Sieci, urządzenia i usługi multimedialne (badanie jakości wyprodukowanego materiału wizyjnego, platforma badania zachowań użytkowników systemów multimedialnych, projektowanie e-usług multimedialnych, zarządzanie sieciami teleinformatycznymi)
  • zadania podejmowanie w ramach Centrum Kompetencji Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni (badanie naruszeń bezpieczeństwa w sieciach teleinformatycznych, organizacja rozwiązań dla Centrów Bezpieczeństwa Danych, budowa mechanizmów bezpiecznej transmisji danych, budowa i implementacja systemów bezpieczeństwa).

Strona internetowa